Gardberg Center rf                                                                                                                                                                                                                                       

Gardberg Center rf är en lokalhistorisk förening i Karis, Raseborg med uppgift att sammanföra hobbyhistoriker och yrkesforskare. De förra har hembygdskänslan och lokalkännedomen att tillgå, de senare sina metodiska och överblickande färdigheter. Ur samarbetet föds nya förhållningssätt till och nytt vetande om lokalsamhällets förflutna och ett ökat engagemang  för arkivering, dokumentering och användning av lokalhistoriska källor. Vi utforskar det förflutna och dokumenterar samtiden. Syftet är att utveckla större beredskap för ett mångkulturellt samhälle och skapa en växelverkan mellan det förflutna, samtiden och framtiden. 

Pro Gardberg Center rf grundades i december 2004 i syfte att skapa ett lokalhistoriskt utvecklingscentrum. Våren 2011 ändrades föreningens namn till enbart Gardberg Center rf.

Föreningen grundade 2005 ett lokalarkiv i Fokus byggnadskomplex vid Centralgatan. Arkivet utmärks av öppenhet och utåtriktad verksamhet och tar emot nytt material. Läs mer under Lokalarkivet Arresten.

Föreningen köpte sommaren 2007 Gardbergs hus vid Nabogatan 20 av Karis stad. Läs mer om huset och uthyrningen under Gardbergs hus.

Tidskriften Ta Plats startade 2009, först som Ta Plats i Raseborg och senare som Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland.