Ta Plats 29 utkom den 7 maj


Skogshistoria är temat för en del av artiklarna. Vi får bland annat bekanta oss med skogens historia i Fiskars och i bolagets skogar.

I övrigt presenteras dagstidningarnas möjligheter för lokalhistorikern i dagens läge. Ett växande antal källhänvisningar går tiill det digitala tidningsarkivet i dagens läge.

Grabbes kanal, Gunilla Lindholm, kyrkorna i Pojo, Snappertuna och Svartå, samt den stora förvandlingen i Svartå bruk och den intressanta Ström Gård i Ingå presenteras vidare. 

En helhet bildar också historikerna Selenius, Roselius och Kaihovirtas artiklar. Den första presenterar den vita minneskulturen under mellankrigstiden, och de två senare ger var sin tidsbild på Karis respektive Pojo under 1930-talet. 

Ta Plats 29 innehåller lokalhistoria av bästa slag enligt föreningens riktlinjer för tidskriften. Artiklarna är skrivna på både svenska och finska, av professionella forskare och gemene man med intresse för det förflutna i våra trakter. 

Med pärmbildens glada upptåg hälsas alla intresserade att ta del av tidningen! Understöd föreningens verksamhet, köp tidningen åt dig själv och ge den i gåva åt släkt, vänner och bekanta!
 

Arkivföreståndaren gick i pension 28 mars

Arkivföreståndaren för Lokalarkivet Arresten Gunilla Lindholm blev pensionär och avtackades med blommor och en liten gåva för sitt gedigna arbete i arkivet. Föreningens styrelse hoppas att hon får en trevlig och intressant pensionärstid.

 

Föreningens ordförande Kim Björklund höll tal, Hembygdsförbundets ordförande Matias Kaihovirta och föreningens hedersordförande Torsten Bergman hedrade tillfället med sin närvaro. (Foton: Synnöve M.)

Ha en vederkvickande och givande pensionärstid.

Se fler foton HÄR

 

 


Anu Lahtinen är FD, professor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet, fackboksförfattare och vetenskaplig redaktör.
Hennes specialområden är den svenska periodens historia i Finland samt social- och genushistoria. Hennes bok om Ebba Stenbock har fått stor publicitet även i Sverige.
Anu Lahtinen har publicerat böcker bl.a. om familjerelationernas mångfald i Norden, om uppfostran i agrarsamhället och om adelns hiostoria i Finland, tillsammans med Alex Snellman m.fl.
Hon har utkommit med en hyllad bok om Hyvinge stadshistoria
"Hyvät, pahat ja hyvinkääläiset: Hyvinkkään seudun historia".

Ett tjugutal intresserade åhörare kom för att lyssna till Anu Lahtinens föredrag om Hyvinge lokalhistoria i den nationella och globala världen.

Se här foton från tillfället


 


 

 

 

 
Foton: Synnöve Mansikkaniemi och Thua-Lill Eliasson

Det blev en trevlig träff med Maria Turtschaninoff då ett tjugutal åhörare lyssnade och diskuterade Marias senaste bok Arvejord.