Lokalarkivets föreståndare slutade

Föreståndaren avtackades. Se:

Finländskt forskarforum

En kortkurs för fritids- eller hembygdsforskare och andra intresserade av lokalhistoria och tillhörighet hölls 25.10 - 27.10 på Västra Nylands folkhögskola i samarbete med Gardberg Center r.f.

Föreläsningarna 25.10 var öppna för allmänheten.


(Foto: Erik Engberg)

Lars Hertzberg. prof. em. i filosofi diskuterade om människosyn och tillhörighet – är Raseborg en ort?

 

   

(Foto: Synnöve Mansikkaniemi)

Håkan Hellberg, läkare med internationell erfarenhet (och släktkär) funderade över likt och olikt i två släkter i Kumlinge (15 generationer), i Öja och Såka by. En släktforskares återkommande frågor togs upp: Vem är vem och vem är jag?

 

(Foto: Erik Engberg)

Deltagarna lyssnar till Torsten Bergman, ordförande för Gardberg Center r.f. som berättade om hembygdslitteratur.

 

Lördag 26.10

Folke Wickström, f.d. stadsarkitekt i Mariehamh, och Jerker Örjans, ing., medförfattare till Boken om Mariehamn, diskuterade kommunhistoriker och uppdragsgivare.

Jan-Erik Vidjeskog bidrog med förslag till en ”light version” av Närpes stadshistorik. 

Anne Bergman, arkivarie på SLS väckte frågor om Vågar en hembygdsforskare skriva om andra?

Ingalill Ihrcke, folklorist och doktorand i historia, gav kommentarer och vägkost.

Rainer Böling presenterade den stora kartläggningen av kulturmiljöer i Närpes, den första heltäckande bland det svenska Finlands kommuner. Rapport om åtgärder efter den flera år gamla undersökningen av Karisåns tillstånd.

 

  
    (Foto: Sonja Harju)

En kvällssits hölls efteråt i Gardberg Center för visning av arkivbaserad film och diskussion med Klaus Grabber.

Söndag 27.10

(Foto: Erik Engberg)

Sonja Harju, Lokalarkivet Arresten pratade om olika arkiv och om värvandet av nya s.k. arkivbildare.

   

(Foto: Synnöve Mansikkaniemi)

Kerstin Romberg, rektor för Västra Nylands folkhögskola och övriga deltagare ställde frågor och kommenterade.

 

(Foto: Sonja Harju)

Eftermiddagen var vikt för fri diskussion med Erik Engberg och Eero Huima från Renlunds museum (status av landskapsmuseum) i Karleby och utvärdering samt diskussion om behov av en fortsättning på forskarforum.

Deltagarna kommenterade flitigt efter alla föreläsningar.

 

En ny videofilm på Raseborgsdagen 18 maj

Det nionde numret av Ta Plats publicerades och videofilmen med samma namn premiärvisades 19.5 i Aktiahallen i samband med Sydspetsens mässa. Den röda tråden är en påminnelse om landsändans arkivskatter alltifrån Svartå till Hangö. Men äventyren med dessa gamla bilder knyts till en resa i nutid i förarhytten på tåget Karis – Hangö.

P.g.a. bristfällig teknik i Sisu Arena kunde inte filmen visas där som utlovat. 

Ta Plats 9 är ett lika digert nummer som det föregående med en inlaga på 60 sidor.

Bland de nitton bidragen i detta nummer hittar vi fyra nya medarbetare från vår region och likaså nya ämnesområden samt spelöppningar till dialog med kommunala beslutsfattare.
Nedslag görs i den lokala historien i Snappertuna, Hangö, Tenala, Karis, Ekenäs och i en större västnyländsk gemenskap.Vi gör djupdykningar i den lokala verkligheten med 1600-talets bygdemålare i Snappertuna, granskar vårt symbolfattiga stadsvapen, påminner oss om västnyländska erfarenheter av var våra flyktingar kommer från, ger återblickar på ofärdsårens breda engagemang här i trakten och bekantar oss med några alltid överraskande emigrantöden, likaså med kraftansträngningen att uppföra Antkärrgården, och tar del av trädgårdsstadens egentliga upprinnelse på Högvalla och i Volmar Svaetichins trädgård.

Suomeksi kirjoittavat entinen äidinkielen opettaja ja rehtori Irja Bergman Raaseporin mahdollisesta identiteetistä ja Hangon museon johtaja Marketta Wall erään maastamuuttajaperheen kovin värikkäistä kohtaloista Yhdysvalloissa ja Neuvostoliitossa.

 

Stadsvandringsbroschyr

Den första broschyren för en stadsvandring, Strandparken-Pumpviken-Landsbro, utkom 21.3.

Gardberg Center, Karis musei- och hembygdsförening och Karis gårds-och bostadsförening hade sammanställt den tvåspråkiga broschyren tillsammans och den är tryckt med bidrag från Nylans svenska kulturfond.

Läs mer: Yle Vega

 

Kulturkaffe

Kulturbyrån ordnade, med Gardbergcenter som värd, Kulturkaffe i Gardbergs tisdagen den 5.3. 

 

Stationssamhälle på arrendemark

Forskningscirkel hölls 2.3 där vi bekantade oss med stationssamhällets lite säregna framväxt och de första årens starka man, lantmätaren Volmar Svaetichin.

Medverkande var: f.d. stadsingenjören och geodeten Tom Granström, Hasse Siggberg (Hinders gårdsarkiv), Christina Harling (Borgmästars gårdsarkiv), Torsten Bergman, fritidsforskare, Volmar Svaetichins sonson Stefan Svaetichin.
Kärt barn har många namn: samhälle med sammanträngd befolkning eller så kallat municipalsamhälle 1910, stationssamhälle 1915, köping 1930, centrum i Karis stad 1977, stationssamhälle i Raseborg stad 2009.