Höstmötet hölls 16 december

Torsten Bergman avsade sig ordförandeskapet och avtackades med blommor och en liten gåva av vice ordföranden Synnöve Mansikkaniemi och sekreteraren Karola Holmström, varvid han avtackades för all den energi och entusiasm han lagt ner på föreningen. 
                                
                                                       (Foto: Berndt Holmström)

 

Gardberg Centers 10-års jubileum

Jubileet firades i arbetets tecken:

!0.12 i Bussis vänthall ordnade Kafé Fokus traktering i väntan på samtalet mellan Kerstin Romberg  och Torsten Bergman om Karisdikterna Aldrig sig lik. Sedan fortsatte diskussionen om Vi bygger Karis. Är det spännande att blicka tillbaka? F.d. finska mbi-rektorn Matti Remes och historiedoktoranden Mathias Kaihovirta gav goda råd. Arbetsgruppen för Vi bygger Karis med Torsten Bergman i spetsen och övriga delade med sig av sina funderingar kring ämnet.    

 (Foton:Thua-Lill Eliasson)

 

3.12 med en utställning över de gångna åren i Gardbergs hus och Ta Plats nr 12 publicerades.

        
           (Foto: Thua-Lill Eliasson)

På jubileumsdagen överlämnades Ekenäs museiförenings kvarblivna medel efter att den föreningen hade avslutats. Ulla-Brita Hjort och Åke Wikström överlämnade gåvobrevet.

 

       
         (Foto: Thua-Lill Eliasson)

Efteråt samma kväll hölls en bokauktion till förmån för Emmaus. Här berättar Kaj Malm om sin valda bok som sedan gick till försäljning.

 

Finlandssvenskt forskarforum II hölls på VNF 14-16.november

Programmet på fredagen 14 november var öppet för allmänheten.

- Den obändigaste poet Västra Nyland haft, Larry Silvan och hans dikter belystes i avsnitt ur tv-program. Leif Lundström läste efteråt Larry silvans dikter.

-Olika sätt att förhålla sig till förändringar i samhällsutvecklingen. Marita Karlsson, Lars Karlsson och Marit Lundström som medverkade i boken Vägröjare (2014) berättade vad som hände då på 70-talet när de tog nya initiativ till förändringar. Sture Lindholm berättade om en yngling från Tenala som deltog i 1918-års krig, for till Sovjet och senare kom tillbaka till Tenala, fortfarande övertygad kommunist, trots att han fått negativa insikter av sovjetsamhället. Ordet leddes av Kim Björklund.

Lördagen 15 november


(Foto:S. Mansikkaniemi)

- John Vikström  resonerade engagerande om metaforens (liknelsens, bildens) nödvändighet och möjlighet.

- Kerstin Romberg analyserade Bo Carpelans  Axel (1986) utifrån dokumentation, fiktion och bildspråk. 

- Torsten Bergman berättade hur han fann sin hembygdskänsla i Karis och hur han åskådliggjort denna känsla i sin nyutkomna diktbok Aldrig sig lik.

 


(Foto: S. Mansikkaniemi)

- Gustav Wickström berättade om trettio års möda med boken om en kofferdiskeppare från Korpo, Emil och hans brigg.

 


(Foto: S. Mansikkaniemi)

- Roger Holmström redogjorde för vad en forskarblick är för något utifrån sin forskning av hembygdslitteratur.

 

- På kvällen gjordes en utflykt till Leif Lundströms ateljé för kvällsbit och storytelling.

 

Söndag 16 november


(Foto: S. Mansikkaniemi)

- Karin Granlund presenterade sin bok Prins i en värld som inte fanns, en bok om Louis Ehrnrooths uppväxt på Tervik adelsgods.

 


(Foto: S. Mansikkaniemi)

- Ulla-Lena Lundberg berättade om tre olika Kökarböcker i tre generationer; Ulla-Lena Lundbergs boken om Kökar (1976), Ragna Ahlbäcks Kökarhistorik (1956) och Katarina Gäddnäs bildbok om Kökar (2006)


(Foto: S. Mansikkaniemi)

- Eva Janikova visade Korpointervjuer på video, och berättade om deras uppkomst.

 

 (Foto: S. Mansikkaniemi)

- Torsten Bergman avslutade de tre kursdagarna med att utse en 4-personersgrupp, med representanter från Östnyland, Västnyland, Åboland och Åland som skulle fundera på en fortsättning.

-Kerstin Romberg läste till allra sist Torsten Bergmans dikt Anita.

 

 

Karis-Billnäs Samskolas 100-års jubileum 4 oktober

(Foto: Kristina Ek)

Föreningen deltog med en programpunkt. Karola Holmström intervjuade Lahja Lehtonen som var elev i skolan 1929-1933. Karola överräckte sedan till gymnasiets rektor, som gåva till skolorna, en skrift av intervjun med Lahja Lehtonen. Samma intervju kan läsas i Ta Plats nr 12 som utges i december.

Festdeltagarna fick efter kaffet bekanta sig med olika numror av Ta Plats och tidskriften såldes till jubileumspriser.

 

Raseborgsdagen 16-17 maj

Föreningen deltog med att sälja nyutkomna  Ta Plats nr 11.

 

Lyrikträff med Henrika Ringbom 26 april

Samarbetet med Emmaus fortsatte med besök av Henrika Ringbom.

Hon utgav 2013 ut diktsamlingen Öar i ett hav som strömmar. Den var i vintras nominerad till Runebergspriset.

I Gardbergs berättade hon om sin författarkarriär och läste egna dikter. Fritt samtal om poesi, en konstart som är på god väg att uppleva en boom. 

Läs författarpresentation på www.sets.fi och som sökord författarens namn.


(Foton: Thua-Lill Eliasson)

 

Grundtrygghetsnämndens ordförandes besök 9.4 

Grtn:s ordförande Karl von Smitten besökte Gardberg Center i samband med vårmötet. Han berättade om servicehemmen som planeras som granne till Gardbergs hus. Förutom K v Smitten deltog även 4 andra medlemmar. Det blev en intressant diskussion och föreningen Gardberg Center ser fram emot eventuella synergieffekter, närmast då vad gäller kultur i vården.

 

Lyrikträffen "Rondellen" med Mary-Ann Bäcksbacka 8.3

Mary-Ann Bäcksbacka mötte besökare på Emmaus Westervik  kl 11.00 och sedan i Gardbergs i Karis kl 14.00. 

    
(Foton: Synnöve Mansikkaniemi)

Mary-Ann Bäcksbacka berättade om sitt skrivande och läste egna dikter under detta första samtal kring lyrik under våren. 

 

Köpingsmarthor på besök 10.2 

Köpingmarthor, 24 st, besökte Gardberg Center. Torsten Bergman berättade om föreningen, tidskriften Ta Plats, Vi bygger Karis, Forskarforumet. Synnöve Mansikkaniemi berättade kort om minnestalkon. TB fortsatte om nya initiativ som tagits; "Fönster på glänt", som är tänkt för karisbor vilka har barndomsminnen från Karis och lyrikträffar som fått namnet "Rondellen".  Första Rondellen blir på kvinnodagen den 8 mars. Marthorna var många, stämningen blev både varm och tät så kaffet och marthornas medhavda Runebergs tårtor smakade gott innan de fortsatte med sitt eget möte. Intresserade för "Fönster på glänt" antecknade sina namn på en kontaktlista.

 

Makanagrupp från Sydafrika på besök i Lokalarkivet Arresten 24.1

Ordförande Torsten Bergman berättade om hur lokalarkivet grundades, lokaliteternas historia, hur arkivet stöds och finansieras. Arkivföreståndaren Gunilla Lindholm berättade om arkiv i allmänhet, om verksamheten i Arresten och om hur arkivet får material. Synnöve Mansikkaniemi berättade kort om minnestalkona som en arkivbildare.


(Foton: Synnöve Mansikkaniemi)