Gardberg Center rf                           

GardbergCenter on paikallishistoriallinen yhdistys, joka sijaitsee Karjaalla, Raaseporissa, ja sen tehtävä on saattaa yhteen harrastelijahistorioitsijat ja ammattitutkijat. Edellisillä on kotiseutu- ja paikallistuntemusta, jälkimmäisillä metodiset valmiutensa ja laajempi näkökulma historiantutkimukseen. Yhteistyön tuloksena syntyy uusia näkökulmia ja uutta tietoutta paikallisyhteisön menneisyydestä sekä enenevä kiinnostus arkistointia, dokumentointia ja paikallishistoriallisten lähteiden käyttöä kohtaan. Tavoitteena on kehittää parempia edellytyksiä monikulttuuriselle yhteiskunnalle ja menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden väliselle vuorovaikutukselle

Pro Gardberg Center rf perustettiin joulukuussa 2004 tarkoituksena luoda Gardberg Center, paikallishistorian harrastusta edistävä keskus. Keväällä 2011 yhdistyksen nimi pelkistettiin muotoon Gardberg Center rf 

Yhdistys perusti 2005 paikallisarkiston Fokuksen rakennuskompleksiin Keskuskadulle, muutti Transformatorniin 2020, Korkeavuorenkatu 3. Arkisto pyrkii avoimuuteen ja ulospäin suuntautuvaan toimintaan, ja se pystyy vastaanottamaan uutta aineistoa. Lue enemmän Arestista.

Yhdistys osti Karjaan kaupungilta kesällä 2007 Gardbergin talon osoitteessa Naapurinkatu 20. Lue enemmän Gardbergin talosta.

Aikakauslehti Ta Plats julkaistiin ensi kerran vuonna 2009, ensiksi nimellä Ta Plats Raaseporissa ja myöhemmin Ta Plats, paikallishistoriaa Länsi-Uudeltamaalta.

 

Sivu päivitetty 31.05.2023