Föreningen satsade all sin energi på Lokalarkivet Arresten under verksamhetsåret 2006; Arresten inreddes med talkoinsatser och med hjälp av staden. Se mer:

Uppdaterad 27.5.2023