Föreningen grundade 2005 ett lokalarkiv i Fokus byggnadskomplex vid Centralgatan. Arkivet utmärks av öppenhet och utåtriktad verksamhet och tar emot nytt material. Läs mer under Lokalarkivet Arresten.

Uppdaterad 13.2.2013