Tidskriften Ta Plats historik”Ta plats ropade stinsen förr, när tåget stod klart att lämna stationen, resan skulle börja, resan till nästa station eller ut i världen. Det är alltid ett äventyr att se nya landskap, nya människor. Alltför sällan tänker vi på att en resa kan göras också i det förflutna. Att forska i det förflutna är ett äventyr.” Detta skrev Ta Plats i Raseborgs förste redaktör Torsten Bergman på pärmens baksida då tidskriften för första gången utkom våren 2009.

Idén till tidskriften hade han fått i en diskussion med folkloristen Ulf Palmenfelt från högskolan i Visby, Sverige som hade gästat ett seminarium i Gardbergs hus 2008.

Det främsta målet med den nya tidskriften var dels att väcka intresse för lokalhistoria och därmed stöda lokalarkivet Arresten, dels att skapa ett gemensamt forum för lokalhistoriskt intresserade amatörforskare och professionella forskare.  De förstnämndas kännedom om sin hembygd och de senares professionella kunnande skulle bli en värdefull växelverkan till nytta för utvecklingsarbetet inom lokalhistoria och även för samhället. ”Lokalhistoriskt medvetande är grunden för identitet, innebärande respekt för tidigare generationers prestationer och en strävan till meningsfull framtidsplanering”, skrev han bland annat i inledningen i det första numret.

Namnet ändrades 2013 till Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland då föreningen ville utvidga sitt målområde.

Torsten Bergman som förste redaktör (2009 – 2015) skrev till en början i varje nummer lokala berättelser från Västnyland och också om lokalhistorisk forskning i allmänhet.

I det första numret deltog sex lokala föreningar i Raseborg  med artiklar för Ta Plats utifrån intervju- och forskningsprojekt på olika håll i Västnyland. Tidskriften har utkommit i samma anda med två nummer per år alltsedan dess och nya skribenter har tillkommit varje nummer.


Beatrice Blåfield fortsatte redaktörskapet 2016 – 2018
Agneta Sjöblom redaktör för Ta Plats 2019 – 2021
Kim Björklund/Beatrice Blåfield 2022 -

Ta Plats skribenter

 

Uppdaterad 30.5.23