Höstmöte 15.12


Före mötet presenterade projektchef Anne Ahlefelt det nya Kulturhuset Fokus som enligt planen kommer att stå färdigt i augusti 2022. 

 

Julkalendern 2021

Ta Plats 24 utkom 18 december


 

Höstvandring i Billnäs den 29 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Thua-Lill Eliasson)
 

Föreningen inbjöd till en bruksvandring i det nyöppnade och aktuella Billnäs bruk. Efter ett mellanår 2020 på grund av pandemin fortsatte vi härmed föreningens tradition med resor och utflykter.

Föreningens ordförande, historikern, bruks- och Billnäskännaren Kim Björklund guidade runt bruket och den nya kulturhistoriska vandringsrutten Kulturvallen, som han själv är upphovsman till. 

Till fots bekantade vi oss med brukets äldre och yngre historia och nutid, bland annat nyheterna Kulturvallen, fisktrappan och pontonbron. 

I den guidade rundturen ingick lunch på Restaurang Billnäs. Priset var 20 euro inkluderarande guidningen och lunchen. 

 

Huset fönster och utsida renoverades juni - september(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Ta Plats 23 kom ut i maj
 Se innehåll:

Omslaget pryds av Fiskarsloket Lill-Bässen, en trotjänare som hunnit vara med om mycket och som i nyrestaurerat skick är redo att tuffa vidare, förhoppningsvis i bekant bruksmiljö. 

Ta Plats har utkommit regelbundet allt sedan 2009 med två nummer om året, 2017 och 2019 bara ett nummer. Som nyhet erbbjöd föreningen Gardberg Center möjligheten att prenumerera på tidskriften även om man inte är medlem. Föreningen hoppas den vägen nå ut till ännu flera läsare intresserade av att dyka ner i lokalhistorien och av att samtidigt stöda och uppmuntra lokalhistorisk forskning och tidskriftens fortsatta utgivning. 
Redaktör: Agneta Sjöblom

 

 

 

Ny verksamhetsassistent fr.o.m. 1mars
 

Anna Sindikayeva (Foto Thua.Lill Eliasson)

 

Verksamhetsassistenten avtackades 26 februari

Thomas Grönroos avtackades för året som gått, vilket började med coronapandemin och som inte har gett sig ännu. Thua-Lill som varit handledare poängterade hans vänliga tjänstvillighet och ordförande Kim Björklund gav honom en bok för hans noggranna scanningsarbete av Karis stads årsberättelser.