Aktuellt       

Infovideo

om föreningens verksamhet

(Producent: Multifoto)

 

Ta Plats 27 har utkommit!

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Raseborgs Museum, Wibox i Horsbäck, Frimans i Tenala och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

Detta vårnummer har artiklar som belyser olika intressanta teman och projekt. 

Särskilt glädjande är det att vår förening på detta sätt kan lyfta fram historieläraren Jan-Erik Tills gärning i Karis-Billnäs gymnasium, samt återge några exempel på studerandes arbeten för den digitala skoltidningen Snilleblixten och webbplatsen karisforr.fi.

Våra fina lokalhistoriska arkiv uppmärksammas likaså i detta nummer. Arresten och Pojo lokalhistoriska arkiv är två pärlor i den finlandssvenska arkivvärlden. Tillsammans har Gardberg Center och Fiskars hembygdsförening ett pågående projekt där vi kartlägger olika privata arkiv runt om i Raseborg.

Andra intressanta artiklar beskriver exempelvis de sedermera berömda unga studerandena J.J. Tikkanens och Ragnar Hults resa i västra Nyland sommaren 1874, bruksinspektorerna Nilson i Billnäs och Fagervik, samt Anna Forsbergs minnesanteckningar från livet i Billnäs under 1800-talets andra hälft. Storprojektet Läpo Canal på Brödtorps marker belyser också 1800-talets historia. 

Två intressanta artiklar om Cementvarufabriken ingår likaså, liksom en artikel om Hugo Wallbergs konservfabrik i Barösund. Se innehåll:

 

Ta Plats nr 26 utkom i december 2022

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Raseborgs Museum, Frimans i Tenala, Wibox i Horsbäck och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

I det nya numret ingår en handfull artiklar om framgångsrika västnyländska företag. Därtill artiklar med varierande teman, så som dovhjortar i Barösund, gårdarna i Mjölbolsta by, Karis TV, Svenska Klubben i Ekenäs och prästgårdarna i Karis, bara för att nämna några av dem.

Vill man som läsare hitta en gemensam nämnare för en del artiklar i tidskriften är det måhända företagsamheten i Västnyland. Läsaren får via en handfull artiklar bekanta sig med flera dynamiska personer ur historien, alla verksamma i Västnyland mot slutet av 1800-talet och under 1900-talet.
Se innehåll:

Karis butikshistoria

Föreningen Gardberg Centers stora forskningsprojekt Hantverkare och handelsidkare i Karis stationssamhälle har inletts. Om du har tips, gamla fotografier eller annat material som berör butiker, handelsliv och konsumtion i Karis kan du kontakta Lokalarkivet Arresten per telefon, 019 233 299. Vi tar tacksamt emot material och tips. Du kan även mejla projektet direkt på karishandelsidkare(åt)gmail.com Läs mera »

Suomeksi (EU-lehdestä 2020-8)

Suomeksi (EU- lehdestä 2019)
 

Andra aktuella tips...

Se infofilmen om föreningen:

I Gardbergs hus
finns fina mötesrum att hyra!
Se info! 


Gardbergin talossa
on hyviä kokoushuoneita!
Katso vuokrahinnat !

OBS!

Boken om John Gardberg nu 15 €!

 

Innehållsförteckning:
Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis, därutöver i Karaija i Ingå.
 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
gardbergcenter(åt)gmail.com

 

Äldre Ta Plats finns till försäljning i Lokalarkivet Arresten i Transformatorn i Karis.
Här kan du se vilka som finns till försäljning ännu!

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten