Aktuellt       

 

I början av maj utkommer ett nytt intressant nummer av Ta Plats.

*
Medlemsmöte ordnas preliminärt 27 maj 2021 kl. 18.00 i Gardbergs hus.

Ta Plats 22

Tidskriften finns nu i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan i Karis, Scillas Blomcenter i Pojo, Frimans i Tenala och K-Supermarket i Hangö.

Se innehåll:

I blickpunkten denna gång är bland annat Fokushuset i Karis som under hösten försvunnit ur stadsbilden.

 Fokushuset är tätt förknippat med föreningen Gardberg Centers egen historia och verksamhet. Efter 15 "fängslande år" i den före detta polisflygeln betjänar Lokalarkivet Arresten numera allmänheten utifrån det nya lokalhistoriska centret Transformatorn som delas med Pojo lokalhistoriska arkiv. Om hur samarbetet kommit till och om arkivens stora betydelse för samhället och dess kollektiva minne kan man läsa mera i Ta Plats nummer 22. 

Privata föreningars arkivverksamhet är av avgörande betydelse för den lokalhistoriska forskningen. Samlingarna växer stadigt.

Tidigare biblioteksdirektören Rose-Marie Malm skriver om sina minnen från biblioteket i Fokus och genom ett bildsvep blir det historisk tillbakablick även över husets övriga verksamhet.

Övriga artiklar gör nedslag i bland annat Barösunds yttre skärgård, i industrihistorien i Ekenäs och i undervattensvärlden i Hangö.

På finska kan man läsa om backhoppningens storhetstid i Fiskars, samt om den i Ekenäs födda guldsmeden Ferdinand Timper som blev en framgångsrik affärsman och i Västnyland lämnat ett ståtligt minnesmärke efter sig i form av Taborkyrkan i Ingå. (Text: Agneta Sjöblom)

Priset är 12 euro och beställningen kan göras hos Gardberg Centers assistent Anna, tfn 044-9710275 eller gardbergcenter@gmail.com.Ta Plats 22 kan även beställas från denna nätbokhandel:

 

Karis butikshistoria

Föreningen Gardberg Centers stora forskningsprojekt Hantverkare och handelsidkare i Karis stationssamhälle har inletts. Om du har tips, gamla fotografier eller annat material som berör butiker, handelsliv och konsumtion i Karis kan du kontakta Lokalarkivet Arresten per telefon, 019 233 299. Vi tar tacksamt emot material och tips. Du kan även mejla projektet direkt på karishandelsidkare@gmail.com Läs mera »

Suomeksi (EU-lehdestä 2020-8)

Suomeksi (EU- lehdestä 2019)
 

Andra aktuella tips...

 

Boken om John Gardberg nu till rabatterat pris 20 €

 

Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis, därutöver i Karaija i Ingå. 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
verksamhetsassistent 
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275


Boken kan också beställas via nätbokhandeln:

https://minbokhandel.fi/sv/product/gardberg/


Ta Plats nr 21 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. 

 

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten

 

Meri Arni-Kauttus 

lokalhistoriska essä behandlar aspekter som identiteter och kulturminnen i fallet Ekenäs. Läs här: