Aktuellt  

 

 

 

Ännu aktuellt


Senaste Ta Plats:        

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. Innehåll: här

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten