Aktuellt                        

****************************************************************************

Boken om John Gardberg kan beställas via nätbokhandeln 

*************************************************************************************************************
Meri Arni-Kauttu valdes in som ny medlem i styrelsen för Gardberg Center fr.o.m. 2020. I följande lokalhistoriskt intressanta essä behandlar hon aspekter som identiteter och kulturminnen i fallet Ekenäs. Läs här:

*********************************************************************************************************

Kim Björklund övertar ordförandestolen fr.o.m. 2020 efter
Christer Kuvaja som varit Gardberg Centers ordförande i sammanlagt ca 7 år


(Foto: Agneta Sjöblom)
*
***********************************************************************************

Lokalarkivets nya hemsidas adress: www.gardbergcenter.hembygd.fi/arresten/aktuellt/

**************************************************************************************


 

Boken om John Gardberg har utkommit!
Boken finns att köpas i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
verksamhetsassistent Tuija Jurmu
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275
Boken kan också beställas via denna nätbokhandel:Recension i tidningen Västra Nyland 20.12.2019

 

Föreningens nästa projekt i startgroparna
Suomeksi (EU- lehdestä)

Föreningens ordförande Christer Kuvaja undertecknar avtalet i Gardbergs hus med Sparbanksstiftelsen         Karis-Pojo medan stiftelsens representanter Lasse Tallqvist och Stefan Mutanen väntar på sin tur. 
(Foto: Agneta Sjöblom)

 

Nu kommer ett intressant stycke lokalhistoria att tecknas ner när föreningen inleder arbetet med projektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000". Projektet ska kartlägga och dokumentera de hantverkare och handelsidkare som verkat i Karis centrum från förra sekelskiftets början, då stationssamhället började ta form, fram till modern tid.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo stöder projektet med ett bidrag på 65 000 euro, vilket föreningen med tacksamhet tar emot, för anställda historiker, folklorister och etnologer behövs för projektet. 

Arbetet med projektet startar vid årsskiftet och är beräknat att pågå i tre år. Slutprodukten kommer att bli en eller möjligtvis två böcker innehållande företeckningar över företag och hantverkare samt anknytande artiklar.

Det finns många intressanta historier att berätta kring temat, och det är viktigt att det här jobbet görs nu, så länge de som känner till och kan berätta finns kvar. Under projektets gång kommer minnen och fotografier att samlas in från allmänheten. Föreningen hoppas på Karisbornas aktiva medverkan. 


Information vart man kan vända sig med minnen och foton kommer senare.
Lasse Tallqvist, Stefan Mutanen, Christer Kuvaja och Agneta Sjöblom är nöjda över det ömsesidigt 
undertecknade avtalet om att hantverkare och handelsidkare ska kartläggas och bli en bok.
(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Aktuellt ännu...

Nästa Ta Plats utkommer våren 2020

Senaste Ta Plats innehåll:

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. 

 

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten