Aktuellt  

Föreningens nästa projekt i startgroparna
Suomeksi (EU-n lehdestä)


       
   Föreningens ordförande Christer Kuvaja undertecknar avtalet i Gardbergs hus med 
Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo medan stiftelsens representanter 
Lasse Tallqvist och Stefan Mutanen väntar på sin tur. 
(Foto: Agneta Sjöblom)

Nu kommer ett intressant stycke lokalhistoria att tecknas ner när föreningen inleder arbetet med projektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000". Projektet ska kartlägga och dokumentera de hantverkare och handelsidkare som verkat i Karis centrum från förra sekelskiftets början, då stationssamhället började ta form, fram till modern tid.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo stöder projektet med ett bidrag på 65 000 euro, vilket föreningen med tacksamhet tar emot, för anställda historiker, folklorister och etnologer behövs för projektet. 

Arbetet med projektet startar vid årsskiftet och är beräknat att pågå i tre år. Slutprodukten kommer att bli en eller möjligtvis två böcker innehållande företeckningar över företag och hantverkare samt anknytande artiklar.

Det finns många intressanta historier att berätta kring temat, och det är viktigt att det här jobbet görs nu, så länge de som känner till och kan berätta finns kvar. Under projektets gång kommer minnen och fotografier att samlas in från allmänheten. Föreningen hoppas på Karisbornas aktiva medverkan. 
Information vart man kan vända sig med minnen och foton kommer senare.Lasse Tallqvist, Stefan Mutanen, Christer Kuvaja och Agneta Sjöblom är nöjda över det ömsesidigt 
undertecknade avtalet om att hantverkare och handelsidkare ska kartläggas och bli en bok.
(Foto: Thua-Lill Eliasson)


 

 

 

 

 

 

 

 

Ännu aktuellt


Senaste Ta Plats:        

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. Innehåll: här

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten