Aktuellt                        

***

Victor Wilson har tilldelats ett stort pris av Svenska litteratursällskapet den 5 februari för boken 

En stor aktör i ett litet samhälle
John Gardberg 1899-1974
Läs prismotiveringen
 här:

 
***

Boken om John Gardberg kan beställas via nätbokhandeln 

***

Projektet Företagare och handelsidkare har startat
Suomeksi (EU- lehdestä)
Hit kan du vända dig med minnen och foton: karishandelsidkare@gmail.com

Nu kommer ett intressant stycke lokalhistoria att tecknas ner när föreningen inleder arbetet med projektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000". Projektet ska kartlägga och dokumentera de hantverkare och handelsidkare som verkat i Karis centrum från förra sekelskiftets början, då stationssamhället började ta form, fram till modern tid.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo stöder projektet med ett bidrag på 65 000 euro, vilket föreningen med tacksamhet tar emot, för historiker, folklorister och etnologer är anställda för projektet. 

Arbetet har startat fr.o.m. 2020 och beräknas att pågå i tre år. Slutprodukten kommer att bli en eller möjligtvis två böcker innehållande företeckningar över företag och hantverkare samt anknytande artiklar.

Det finns många intressanta historier att berätta kring temat, och det är viktigt att det här jobbet görs nu, så länge de som känner till och kan berätta finns kvar. Under projektets gång kommer minnen och fotografier att samlas in från allmänheten. Föreningen hoppas på Karisbornas aktiva medverkan. 
Lasse Tallqvist, Stefan Mutanen, Christer Kuvaja och Agneta Sjöblom är nöjda över det ömsesidigt 
undertecknade avtalet om att hantverkare och handelsidkare ska kartläggas och bli en bok.
(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Aktuellt ännu...

Boken om John Gardberg finns att köpas i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis, därutöver i Karaija i Ingå. 

Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
verksamhetsassistent 
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275

Lokalarkivet Arresten har ny webbsideadress

Boken kan också beställas via nätbokhandeln:


 

Meri Arni-Kauttus lokalhistoriska essä behandlar aspekter som identiteter och kulturminnen i fallet Ekenäs. Läs här:

Nästa Ta Plats utkommer våren 2020

Senaste Ta Plats innehåll:

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. 

 

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten