TaPlats-utgivning

Ta Plats 3 och 4 gavs ut i maj respektive december.

 

Kulturkafé Bakgården togs i bruk

18.09.2010 försiggick det första evenemanget på Fokus bakgård där Raseborgs stad hösten 2011 slutför arbetena. Vid evenemanget medverkade artisten Antti Hernesniemi, här improviserat ackompanjerad av Björn Larsen (utanför bild) och Benji Westerlund.

Uppdaterad 10.6.2021