Suomeksi

Tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland
Redaktör
Agneta Sjöblom
sjoblomagneta[åt]gmail.com
tfn 0408467912

Redaktionsråd:
Agneta Sjöblom, Kim Björklund, Göran Fagerstedt, Victor Wilson, Jan-Erik Till, Robert Louhimies, Beatrice Blåfield samt Gunilla Lindholm

Syftet med Ta Plats är att:

- öka kännedomen om lokalsamhället

- engagera lokalhistoriskt forskande och skrivande

- erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i

- bevara lokalsamhällets minne och lyfta fram fruktbara frågeställningar  

- gemensamt träna upp skrivarförmågan och ett lokalhistoriskt angreppssätt.

  

Medverkande i Ta Plats 1-19 i ordningsföljd:
Om du vill kolla vad en skribent skrivit om i något nummer, så kolla här genom att klicka på respektive Ta Plats nummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

 

Torsten Bergman i nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Kim Björklund i nr 1, 11, 16, 17, 22
Inga Björk i nr 1
Britta Lindblom i nr 1
Asta Seppänen i nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
Kaj-Mikael Wredlund i nr 1, 3,  
Sonja Harju i nr 1, 4, 6, 7, 9, 10,    
Anders Lindholm i nr 1,
Carita Sundell i nr 1, 3, 5, 6,   
Per-Olof Blomqvist i nr 1, 3, 5, 6, 8,  
Gunilla Lindholm i nr 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22   
Robert (Lindberg) Louhimies i nr 2, 11, 16, 17, 22
Hans Wikström i nr 2,
Ulrika Wikström i nr 2
Synnöve Mansikkaniemi i nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20       
Johan Pyy i nr 3
Lars Nyberg (tidigare opublicerat) i nr 3
Ture Wester i nr 3, 4, 5, 6,    
Christer Kuvaja i nr 4, 15, 17
Heikki Mansikkaniemi i nr 4, 18
Gurli Nurmi (nytryck) i nr 4
Ulla Blomgren i nr 4
Beatrice Johansson i nr 4, 5, 6, 9, 10, 12, 19     
Antti Hernesniemi i nr 4, 
Håkan Hellberg i nr 4, 11,  
Holger Wickström nr 4, 6, 9, 11, 14  
Stefan Nylander i nr 5, 8 
Svante Lindholm i nr 5, 6, 16 
Gunnar Lundqvist i nr 6, 
John Gardberg (ur arkivet) i nr 6, 
Henrik Ekberg i nr 6, 7, 8, 18
Matias Kaihovirta i nr 6, 7, 8, 9, 15, 18, 21   
Anita Valtonen i nr 6, 7, 8, 
Irja Bergman i nr 7, 8, 9, 11, 17, 12, 14, 15, 16, 17, 19
Börje Broberg i nr 7, 
Jan-Erik Till i nr 12
Projektgrupp i Karis-Billnäs gymnasium i nr 8, 9,   
Kaj Grundström i nr 8, 9 
Hjalmar Blomqvist (nytryck)
Göran Fagerstedt i nr 8, 9, 10, 15,  
Gunnel Lindberg i nr 8, 
Erik af Hällström (nytryck) i nr 8, 
Gun Spring i nr 8, 9, 
Kaja Grönlund i nr 8, 
Bo Lönnqvist i nr 8
Marketta Wall i nr 17, 9, 
Lars Karlsson i nr 9, 
Marita Karlsson i nr 9
Kim G Björklund i nr 9, 10, 15,16, 20, 22  
Yngve Malmén i nr 10, 11, 12, 16, 19
Solveig Eriksson i nr 10, 11, 12, 13,   
Armas Appelgren (dikt från 1928) i nr 11
Folke Wikström i nr 11, 12
Jerker Örjans i nr 11, 12
Beatrice Blåfield i nr 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Markku Mansner i nr 11, 
Christina Harling i nr 11, 13, 
Charlotta Svenskberg/Textfabriken i nr 12
Karola Holmström i nr 12, 15, 19
Thua-Lill Eliasson i nr 12, 19
Frida Nyberg i nr 13
Marina Eker-Geust i nr 13, 
Benita Malmberg i nr 13, 16
Christian Holm i nr 13
John Vikström i nr 13, 14
Emina Arnoutovic i nr 14
Holger Wester i nr 14, 
Gun Herranen i nr 14, 
Patrik Nyman i nr 15
Jan-Erik Wiik i nr 15, 17
Carl-Johan Sandberg i nr 15
Torsten Söderström i nr 15
Olof Selroos i nr 15
Frej Sjöman i nr 15
Janina Öhman i nr 16
Rolf Johansson i nr 16, 18
Christoffer Holm i nr 16, 17, 20, 21, 22
Mauri Ojala i nr 16
Alfred Hackman (referat) i nr 16
Bengt Nyman i nr 17
Berndt Holmström i nr 17
Bruno Lönnberg i nr 16,  17, 20, 21
Maj-Britt Heinström i nr 17
Ralf Friberg i nr 17
Hanna Lindberg i nr 17
Magnus Westerlund i nr 17, 18
Jan Fast i nr 17, 21
Nicolina Rosvall i nr 17
Sten Enbom i nr 17, 19
Camilla LIndberg i nr 17
Victor Wilson i nr 18
Bengt Sundvik i nr 18
Aapo Roselius i nr 18
Anna Lindholm nr  i 18
Sture Lindholm i nr 18
Stefan Degerlund i nr 18
Maj-Britt Paro i nr 19
Arvid Skogberg i nr 19
Marko Reinikainen i nr 19
Joakim Högström i nr 19
Kerstin Ilander i nr 19
Bo Wessman i nr 19, 21
Magnus Cederlöf i nr 19, 21
Agneta Sjöblom i nr 20, 21, 22
Kristina Kalleinen i nr 20
Jimmy Holmberg i nr 20
Berndt Gottberg i nr 20
Elina Tuomarila i nr 20
Irene Nyberg i nr 20
Irene eller Fanny Nyberg? i nr 20
Maria Ollikainen i nr 21
Martin Pettersson i nr 21
Tuija Jurmu övers. i nr 21
Meri Arni-Kauttu i nr 21
Elina Tuomarila i nr 21
Victor Wilson i nr 21
Kåre Pihlström i nr 22
Laura Lotta Andersson i nr 22
Henrik Bäcksbacka i nr 22
Julia Öhman i nr 22
Camilla Linko i nr 22
Tommi Kippola i nr 22
Carl-Erik Strandberg i nr 22
Krister Holmberg i nr 22
Kristin Lauharo i nr 22

 


 

Sidan uppdaterad  3.12.2020