Suomeksi

Tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland
Redaktör
Beatrice Blåfield
beatrice.blafield(åt)gmail.com
tfn 044 022 2483

Syftet med Ta Plats är att:

- öka kännedomen om lokalsamhället

- engagera lokalhistoriskt forskande och skrivande

- erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i

- bevara lokalsamhällets minne och lyfta fram fruktbara frågeställningar  

- gemensamt träna upp skrivarförmågan och ett lokalhistoriskt angreppssätt.

  
 

 

 

Sidan uppdaterad  29.9.2022