Suomeksi

Tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland
Redaktör
Beatrice Blåfield
beatrice.blafield(åt)gmail.com
tfn 050 5232475

Redaktionsråd:
Kim Björklund, Göran Fagerstedt, Victor Wilson, Robert Louhimies, Beatrice Blåfield samt Gunilla Lindholm

Syftet med Ta Plats är att:

- öka kännedomen om lokalsamhället

- engagera lokalhistoriskt forskande och skrivande

- erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i

- bevara lokalsamhällets minne och lyfta fram fruktbara frågeställningar  

- gemensamt träna upp skrivarförmågan och ett lokalhistoriskt angreppssätt.

  
 

 

 

Sidan uppdaterad  292.9.2022