Suomeksi

Tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland
Redaktör
Agneta Sjöblom
sjoblomagneta[åt]gmail.com
tfn 0408467912

Redaktionsråd:
Agneta Sjöblom, Kim Björklund, Göran Fagerstedt, Victor Wilson, Robert Louhimies, Beatrice Blåfield samt Gunilla Lindholm

Syftet med Ta Plats är att:

- öka kännedomen om lokalsamhället

- engagera lokalhistoriskt forskande och skrivande

- erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i

- bevara lokalsamhällets minne och lyfta fram fruktbara frågeställningar  

- gemensamt träna upp skrivarförmågan och ett lokalhistoriskt angreppssätt.

  
Om du vill kolla vad en skribent skrivit om i något nummer, så kolla här genom att klicka på respektive Ta Plats nummer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Skribenter:

 

 

Sidan uppdaterad  11.6.2021