Föreningens höstmöte 16 december


 
Berndt Holmström valdes till mötets ordförande och Karola som sekreterare(Foto:Kaj Malm)


Ovanligt många medlemmar mötte upp, här syns bara mindre än hälften (Foto: Kaj Msalm

   
 Här några till: Kim Björklund, Beatrice Blåfield och Synnöve Mansikkaniemi (Foto: Kaj Malm)           


De stadgeenliga ärendena avklubbades i rask takt och en ny ordförande kunde väljas (Foto Agneta Sjöblom)

       
Nyvalde ordförande Kim Björklund och avgående Christer Kuvaja (Foto: Agneta Sjöblom)

      
Viceordförande Beatrice Blåfield tackar
Christer Kuvaja för de sammanlagda ca 7 åren
som föreningens ordförande
(Foto: Agneta Sjöblom)

Christoffer Holm Informerade om det kommande projektet ”Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000”

Efter mötet höll föreningens avgående ordförande Christer Kuvaja ett föredrag med rubriken ”Karl XII och den svenska huvudarmén från Narva till Poltava 1700–1709.
Föredraget väckte många frågor.

 

Boksläpp av boken om rektor John Gardberg 7 november
                                                                               
                  
Bokens författare Victor Wilson efter väl förrättat värv

  
Ett fyrtiotal var närvarande för att fira bokens utgivning  
                                                    

 
Föreningens ordförande Christer Kuvaja

  
       Bokens författare Victor Wilson                               

 (Foton: Thua-Lill Eliasson)

                                            
       


Ett 40-tal personer tog del av Victor Wilsons intressanta föredrag i Katarinaskolan

 

Kurs i Att skriva lokalhistoria, del II, 19 oktober


Meri Arni-Kauttu, doktorand i historia, lektor i historia och rektor emerita, föreläste livfullt och intresseväckande om Identitet och lokalhistoria påverkad av världshistorien.

 
Christoffer Holm, doktorand i historia, manus- och historikförfattare redogjorde för olika informations-källor.Elva deltagare lyssnade och diskuterade efteråt. Beatrice Blåfield bjöd på en smaklig sallad mellan föreläsningarna och stämningen var lika trevlig som förra gången. (Foton: Synnöve M)

 

Kurs i Att skriva lokalhistoria, del I, 5 oktober

                 

Första delen av föreningens kurs Att skriva lokalhistoria hölls idag medan solen glittrade i höstlöven utanför. Det blev en varm stämning i Gardbergs hus medan Yvonne Hoffman berättade om sina erfarenheter av att hitta gamla brev och dokument och hur hon av det materialet har skrivit böcker.

Tatjana Brandt  (i mitten på högra bilden) berättade om vad vi ska tänka på om vi vill förbättra vår berättarstil så att även andra vill läsa vår text.

                             
                (Foton: Synnöve M.)

Dessa båda gav oss intressanta råd och inspirerade till diskussion.

Förutom aha-upplevelser bjöds vi även på smakupplevelser då kursvärden Beatrice Blåfield bjöd på en blomkåls- och purjolökssoppa och en svamppaj.

 

Projektet Företagare och handelsidkare i Karis undertecknades


Föreningens ordförande Christer Kuvaja och Karis-Pojo Sparbanksstiftelses representanter Lasse Tallqvist och Stefan Mutanen har undertecknat avtalet. (Foto Agneta Sjöblom)

Nu kommer ett intressant stycke lokalhistoria att tecknas ner när föreningen inleder arbetet med projektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000". Projektet ska kartlägga och dokumentera de hantverkare och handelsidkare som verkat i Karis centrum från förra sekelskiftets början, då stationssamhället började ta form, fram till modern tid.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo stöder projektet med ett bidrag på 65 000 euro, vilket föreningen med tacksamhet tar emot, för anställda historiker, folklorister och etnologer behövs för projektet. 

Arbetet med projektet startar vid årsskiftet och är beräknat att pågå i tre år. Slutprodukten kommer att bli en eller möjligtvis två böcker innehållande företeckningar över företag och hantverkare samt anknytande artiklar.


Lasse Tallqvist, Stefan Mutanen, Christer Kuvaja och Agneta Sjöblom är nöjda över det ömsesidigt 
undertecknade avtalet om att hantverkare och handelsidkare ska kartläggas och bli en bok.
 (Foto: Thua-Lill Eliasson)

Det finns många intressanta historier att berätta kring temat, och det är viktigt att det här jobbet görs nu, så länge de som känner till och kan berätta finns kvar. Under projektets gång kommer minnen och fotografier att samlas in från allmänheten. Föreningen hoppas på Karisbornas aktiva medverkan. Ta kontakt per e-post till karishandelsidkare@gmail.com

Herrgårdar i Raseborg och Tenala kyrka 21 september

Bussen, fullbokad till sista plats och med kaffetermosar och matsäck
tryggt i bagageutrymmet, startade kl.10.30 från Gardbergs hus i Karis.
Vi fick först under Arrestens arkivföreståndare Gunilla Lindholms kunniga
ledning bekanta oss med Tenala kyrka. De vackra och rikt dekorerade
pelarna och de finurliga ”dubbel”-bänkarna, där man genom att flytta sig
till den mittemot-varande bänken kunde se åt det andra hållet i kyrkan 
väckte speciell uppmärksamhet.


          På Olsböle gård togs vi emot av den unga Joel Rappe, som nyligen tagit
över ansvaret för gården. Han har satt sig väl in i gårdens historia med
anor från 1400-talet. Han berättade också om dagens gårdsbruk, som
han och traktorn ensamma sköter jämfört med 8 - 10 personer plus
hjälpkarlar under 1900-talets förra hälft. För tillfället experimenterar han
bl.a. med att försöka odla quinoa jämsides med andra sädesslag och
sockerbetor.

                                

Efter detta hölls en välkommen kaffepaus invid Tenala gamla
gråstenskyrka. Därefter styrde vår skickliga busschaufför Mikael
Wikström kosan mot Bromarf och Rilax gård längs den vackra
kustvägen.

Vår värd Mikael Aminoff med hundar stod och väntade i ett lätt duggregn,
som lyckligtvis slutade lämpligt då guidningen startade. Vi fick höra om
herrgården, som under många generationer styrts av representanter för
den Aminoffska ätten. Gården består av otaliga byggnader med olika
funktioner, där den främsta är den vackra gustavianska huvudbyggnaden
där bekvämligheter drogs in i huset först på 1960-talet. Mikael bjöd oss in
för att bekanta oss med den detaljrika inredningen, bevarad tack vare
tidigare fideikomiss-arvsregler. Där var kanske den mest
anmärkningsvärda detaljen kung Gustav III:s dödsmask.

   

 

Till sist tog bussen oss till Brödtorp gård i Pojo där den unga nuvarande
gårdsägaren Gustav Knape med hustru Janina, far Ernst och syster
Karin med son väntade. Äpplen av alla färger och smaker är gårdens
främsta produkt. Gustav berättade att de för tillfället har c. 10000
äppelträd att sköta om. Äpplena handplockas av åtta par händer under
hösten. Vi bjöds att smaka på både äpplen och saft och fick efter
rundvandringen också köpa hem av dessa välsmakande produkter. På
gården finns bl.a. att beundra många fina hästdragna vagnar från
tidigare sekler.

  

Nöjda och belåtna anlände vi kl.17.30-tiden tillbaka till Gardbergs hus.
Reseledare var denna gång Berndt Holmström, som under resans gång
berättade om traktens historia och också om möjligheterna att via
släktforskning kunna känna sig delaktig i denna historia. (Text: Karola Holmström, foton Berndt Holmström)

Täkterdagen 7 september(Foto: Tuija Jurmu)

På Täkterdagen deltog Synnöve Mansikkaniemi och Tuija Jurmu. Folk var intresserade och många stannade upp och köpte Ta Plats nr 20, den med Mauno Koivisto. Även av de andra såldes några exemplar medan Ingå-orkestern Doremingå spelade. De som bara stannade upp för att prata fick en broschyr.
 

Karis Suomen Paris 3 augusti


(Foto: Synnöve M)

Evenemanget lockade drygt 90 personer att bekanta sig med Gardbergs hus. Inför tillfället hade verksamhetsassistenten Tuija Jurmo skrivit en finsk infotext om huset som baserade sig delvis på Thua-Lill Eliassons artikel i Hembygden. Thua-Lills artikel fanns också kopierad för den som ville veta mer.

Huset öppnades för allmänheten kl. 10.00 som genast började droppa in. Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield och Thua-Lill Eliasson stod turvis för presentationen. Ännu strax före stängningsdags kom en stor grupp med besökare.

De allra flesta var geniunt intresserade av huset och ställde många frågar. Endast några Ta Plats såldes, men vi gjorde en inmutning i Karisbornas medvetande om att i huset finns utrymmen att hyra för möten och mindre fester. Med andra ord, det var en mycket lyckad dag. 

Vårmöte  22 maj

Gardberg Centers vårmöte gick detta år av stapeln onsdagen den 22 maj i ett varmt och vackert väder, med terassdörrarna i Gardbergs hus stående på vid gavel ut mot trädgården.

 

Ordförande Christer Kuvaja skötte vant mötet med de stadgeenliga ärendena inför ett dussintal medlemmar. Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet med tacksamhet.
(Foto: Kaj Malm)

 

Efter mötet, vid kaffet, fick vi ta del av skönsjungade Karina Heermans forskning kring gamla traditionella sånger från Svenskfinland. Hon, som forskat i gamla traditionella sånger, berättade livfullt och medryckande om hur vallvisor och dansvisor förändras under tidens gång. Hon gav smakprov på visorna men också på hur instrumenten lät i gångna tider. Deltagarna hade möjlighet att kommentera och ställa frågor, och det var en mycket nöjd skara som sedan sökte sig hemåt i den ljusa sommarkvällen. (Text: Karola Holmström)


              Karina Heerman sjöng och spelade med djup inlevelse (Foto: Kaj Malm)

          
     Styrelsemedlemmarna, Beatrice, Synnöve och Karola, lyssnade andäktigt till gångna tiders toner.
     (Foto: Kaj Malm)


 

Raseborgs Expos Megamässa 17-18 maj​

Föreningen deltog med ett eget bord och sålde nyaste Ta Plats nr 20 och även äldre nummer.

Agneta Sjöblom som var ny chefredaktör för Ta Plats, förevisar här nr 20 på mässan.

(Foto: Tuija Jurmo)

 

Ta Plats 20 utkom strax före Mors dag

 

Kirjakekkerit på biblioteket 9 mars

Historikern och fil.dr Victor Wilson berättade på finska om John Gardbergs mångskiftande liv i biblioteket om vilken han skrivit en historik, som kommer ut i höst.(Foto: Synnöve M)

John Gardberg (1899-1974) var hembygdsforskare, lärare och politiker. Han fick tjänst som rektor i Karis- Billnäs samskola 1929, bara 30 år gammal och deltog aktivt i samhällslivet.


Ordförande Christer Kuvaja presenterade föreningen (Foto: Thua-Lill Eliasson)


Många i publiken hade personliga erfarenheter av rektor Gardberg som lärare. 


Publiken lyssnade intresserat, lät sig inte störas av bibliotekets andra besökare (Foto: Thua-Lill Eliasson)

Samtidigt deltog arkivet i Kirjakekkerit med en miniutställning med temat trädgård. Utställningen gav ett smakprov ur den kommande fotoutställningen som öppnar i maj.

 


Presentation av Rilax gård 7 mars

    
Mikael Aminoff berättade för en fulltalig publik i ord och bild; historia och nutid        
 (Foto: Synnöve M. och Thua-Lill Eliasson)

Föreningen Gardberg Center ordnade torsdagen den 7 mars ett föredrag i Gardbergs hus i syfte att göra föreningen och dess hus mera känt.

Mikael Aminoff från Rilax gård stod denna afton inför ett välfyllt auditorium. Han berättade livligt och medryckande om sin färgstarka släkt och gården, som ända in på 1930-talet enligt fideikomiss ärvdes av den äldsta sonen.

Rilax är en gammal släktgård från 1645 som ligger i en kulturhistoriskt värdefull skärgårdsmiljö invid Bromarv kyrkoby i Raseborg. Jordbruket bedrivs idag ekologiskt och dess huvudinriktning är djurhushållning. Skogarna sköts långsiktigt med hänsyn till naturens mångfald. Husdjurproduktionen är inriktad på direktförsäljning av ekologiskt nötkött direkt till konsumenten. Till gårdens service hör dessutom stuguthyrning, äventyrs- och konferenstjänster samt ridning under sommaren. (Text: Karola Holmström)
 

Att skriva historia, andra kortkursen 7 februari

Charlotta Wolff, tf.professor i Finlands historia föreläste om Vad är historia och vad bör man tänka på då man vill skriva ett historiskt verk?

                                                
                                                Charlotta Wollf       (Foto: Synnöve M.)

 "Vad är historia och vad bör man tänka på då man vill skriva ett historiskt verk?" redogjorde Charlotta Wolff för oss i Gardbergs hus. Hur skiljer sig forskarens berättelse från en källtext eller från ett litterärt arbete? Hur ska man behandla källor och litteratur?  Charlotta Wolff beskrev hur man bygger upp en historik, en biografi eller ett annat populärhistoriskt arbete, var man hittar och hur man anger källor, vilka stilistiska grepp som är lyckade eller mindre lyckade, vilka etiska frågor historikern bör beakta, och vad som gör en historiebok övertygande och relevant idag. 

Vi som inte hade drabbats av flunsa hade en trevlig och givande kväll.

 

Fotografiet som källa, kortkurs 24 januari

Föreningens ordförande Christer Kuvaja höll en kortkurs om

att illustrera lokalhistoria
- hur välja bilder och skriva bra bildtexter
- exempel från lokalhistoriska verk
- diskussion

11 intresserade personer deltog i kursen

(Uppdaterad 18.5.2019)