Täkterdagen 7 september(Foto: Tuija Jurmu)

På Täkterdagen deltog Synnöve Mansikkaniemi och Tuija Jurmu. Folk var intresserade och många stannade upp och köpte Ta Plats nr 20, den med Mauno Koivisto. Även av de andra såldes några exemplar medan Ingå-orkestern Doremingå spelade. De som bara stannade upp för att prata fick en broschyr.
 

Karis Suomen Paris 3 augusti


(Foto: Synnöve M)

Evenemanget lockade drygt 90 personer att bekanta sig med Gardbergs hus. Inför tillfället hade verksamhetsassistenten Tuija Jurmo skrivit en finsk infotext om huset som baserade sig på Thua-Lill Eliassons artikel i Hembygden.

Huset öppnades för allmänheten kl. 10.00 som genast började droppa in. Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield och Thua-Lill Eliasson stod turvis för presentationen. Ännu strax före stängningsdags kom en stor grupp med besökare.

De allra flesta var geniunt intresserade av huset och ställde många frågar. Endast några Ta Plats såldes, men vi gjorde en inmutning i Karisbornas medvetande om att i huset finns utrymmen att hyra för möten och mindre fester. Med andra ord, det var en mycket lyckad dag. 

Vårmöte  22 maj

Gardberg Centers vårmöte gick detta år av stapeln onsdagen den 22 maj i ett varmt och vackert väder, med terassdörrarna i Gardbergs hus stående på vid gavel ut mot trädgården.

 

Ordförande Christer Kuvaja skötte vant mötet med de stadgeenliga ärendena inför ett dussintal medlemmar. Bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet med tacksamhet.
(Foto: Kaj Malm)

 

Efter mötet, vid kaffet, fick vi ta del av skönsjungade Karina Heermans forskning kring gamla traditionella sånger från Svenskfinland. Hon, som forskat i gamla traditionella sånger, berättade livfullt och medryckande om hur vallvisor och dansvisor förändras under tidens gång. Hon gav smakprov på visorna men också på hur instrumenten lät i gångna tider. Deltagarna hade möjlighet att kommentera och ställa frågor, och det var en mycket nöjd skara som sedan sökte sig hemåt i den ljusa sommarkvällen. (Text: Karola Holmström)


              Karina Heerman sjöng och spelade med djup inlevelse (Foto: Kaj Malm)

          
     Styrelsemedlemmarna, Beatrice, Synnöve och Karola, lyssnade andäktigt till gångna tiders toner.
     (Foto: Kaj Malm)


 

Raseborgs Expos Megamässa 17-18 maj​

Föreningen deltog med ett eget bord och sålde nyaste Ta Plats nr 20 och även äldre nummer.

Agneta Sjöblom som var ny chefredaktör för Ta Plats, förevisar här nr 20 på mässan.

(Foto: Tuija Jurmo)

 

Ta Plats 20 utkom strax före Mors dag

 

Kirjakekkerit på biblioteket 9 mars

Historikern och fil.dr Victor Wilson berättade på finska om John Gardbergs mångskiftande liv i biblioteket om vilken han skrivit en historik, som kommer ut i höst.(Foto: Synnöve M)

John Gardberg (1899-1974) var hembygdsforskare, lärare och politiker. Han fick tjänst som rektor i Karis- Billnäs samskola 1929, bara 30 år gammal och deltog aktivt i samhällslivet.


Ordförande Christer Kuvaja presenterade föreningen (Foto: Thua-Lill Eliasson)


Många i publiken hade personliga erfarenheter av rektor Gardberg som lärare. 


Publiken lyssnade intresserat, lät sig inte störas av bibliotekets andra besökare (Foto: Thua-Lill Eliasson)

Samtidigt deltog arkivet i Kirjakekkerit med en miniutställning med temat trädgård. Utställningen gav ett smakprov ur den kommande fotoutställningen som öppnar i maj.

 


Presentation av Rilax gård 7 mars

    
Mikael Aminoff berättade för en fulltalig publik i ord och bild; historia och nutid        
 (Foto: Synnöve M. och Thua-Lill Eliasson)

Föreningen Gardberg Center ordnade torsdagen den 7 mars ett föredrag i Gardbergs hus i syfte att göra föreningen och dess hus mera känt.

Mikael Aminoff från Rilax gård stod denna afton inför ett välfyllt auditorium. Han berättade livligt och medryckande om sin färgstarka släkt och gården, som ända in på 1930-talet enligt fideikomiss ärvdes av den äldsta sonen.

Rilax är en gammal släktgård från 1645 som ligger i en kulturhistoriskt värdefull skärgårdsmiljö invid Bromarv kyrkoby i Raseborg. Jordbruket bedrivs idag ekologiskt och dess huvudinriktning är djurhushållning. Skogarna sköts långsiktigt med hänsyn till naturens mångfald. Husdjurproduktionen är inriktad på direktförsäljning av ekologiskt nötkött direkt till konsumenten. Till gårdens service hör dessutom stuguthyrning, äventyrs- och konferenstjänster samt ridning under sommaren. (Text: Karola Holmström)
 

Att skriva historia, andra kortkursen 7 februari

Charlotta Wolff, tf.professor i Finlands historia föreläste om Vad är historia och vad bör man tänka på då man vill skriva ett historiskt verk?

                                                
                                                Charlotta Wollf       (Foto: Synnöve M.)

 "Vad är historia och vad bör man tänka på då man vill skriva ett historiskt verk?" redogjorde Charlotta Wolff för oss i Gardbergs hus. Hur skiljer sig forskarens berättelse från en källtext eller från ett litterärt arbete? Hur ska man behandla källor och litteratur?  Charlotta Wolff beskrev hur man bygger upp en historik, en biografi eller ett annat populärhistoriskt arbete, var man hittar och hur man anger källor, vilka stilistiska grepp som är lyckade eller mindre lyckade, vilka etiska frågor historikern bör beakta, och vad som gör en historiebok övertygande och relevant idag. 

Vi som inte hade drabbats av flunsa hade en trevlig och givande kväll.

 

Fotografiet som källa, kortkurs 24 januari

Föreningens ordförande Christer Kuvaja höll en kortkurs om

att illustrera lokalhistoria
- hur välja bilder och skriva bra bildtexter
- exempel från lokalhistoriska verk
- diskussion

11 intresserade personer deltog i kursen

(Uppdaterad 18.5.2019)