Höstmöte hölls 11 december

Efter höstmötesförhandlingarna hölls en liten bokauktion på böcker som skänkts till föreningen.
Christer Kuvaja höll därefter ett kort föredrag om När ryssarna var i västra Nyland sommaren 1713.

 

Ta Plats nr 19 utkom 13 november

Den har delats ut till bokhandlarna i Västnyland med en broschyr om föreningen och huset, samt även till Luckan i Karis, Ekta i Ekenäs, Tenala lanthandel, Scilla blomsterhandel i Pojo, Fiskars museishop och Svartå slott.

 

Svenska YLE:s intervju
https://arenan.yle.fi/1-4530513


(Foto: Gunilla Ginström)

Det finns pengar att få bara man drar i de rätta trådarna. Det kan föreningen Gardberg Center konstatera efter att projektet "Taidolla töihin" möjliggjort en anställning av en verksamhetsassistent för ett år. Gunilla Blomqvist, som länge jobbat med i hembygdsföreningen Gardberg Center är nu anställd för att sköta det praktiska.
Mycket handlar om Gardbergs hus vid Nabogatan i Karis.
Det här var familjen Gardbergs hem. Ett trähus från 1937, som rektorn för Karis-Billnäs samskola John och hans hustru Göta Gardberg lät bygga och som idag ägs och förvaltas av föreningen Gardberg Center. 
Gardberg Center är en förening som följer i John Gardbergs fotspår, kan man säga. Förutom att han verkade som rektor i 35 års tid, jobbade han också för det lokala, för folkbildningen i bygden i folkhögskolor och inom medborgarinstitutet, han grundade föreningar, var kommunalpolitiker och i grunden akademiker.
En mycket mångkunnig man med en hustru som var kunnig både som konsthantverkare och i den fina trädgården, som de aktiva inom Gardberg Center nyligen också återskapat till sin forna glans.
Gunilla Blomqvist och grundande medlemmen Thua-Lill Eliasson visar runt i huset och berättar om verksamheten.
Redaktör Gunilla Ginström.

Utfärd längs Kungsvägen

Föreningen Gardberg Center ordnade lördagen den 8 september en utfärd längs den gamla Kungsvägen. 

Färden gick först mot Pojo och fortsatte därefter till Fagervik, Ingå och Sjundeå. 

Vi stannade bussen vid Klas Flemings sten, besökte Pojo kyrka, Fagervik kyrka , Ingå kyrka och skymtade Stenbron vid Torbacka å i Degerby samt besökte Sjundby slott och Nyby gård.

Föreningens ordförande Christer Kuvaja fungerade som guide och berättade i bussen om Kungsvägens historia och om intressanta platser och byggnader som vi såg från bussen. I Fagervik blev vi guidade i kyrkan av Catarina von Frenckell och på Sjundby slott av Berndt Gottberg. På Nyby gård berättade den nuvarande ägaren Peter Storsjö om gårdens historia.

Resans pris var 25 euro och i priset ingick kaffe/te med smörgås och bulle. 

Glädjande att bussen blev full och att vädret gynnade vår picknick vid Ingå kyrka.
(Text: Karola Holmström)

    
                                    Samling utanför Pojo kyrka (Foto Synnöve M.)


Catarina von Frenckell berättar här om Fagervik danslaven och dess öde


      Promenad längs Bruksgatan, Finlands enda kommungata
 


Christer Kuvaja berättar om vägg- ochtakmålningarna i Ingå kyrka.


Berndt Gottberg guidade på Sjundby slott
Nedan tavla på en Adlercreutz som ägt slottet.

  
 


Peter Storsjö berättade om verksamheten på Nyby gård


Nybygård (Foton: Synnöve M)

Karis on Suomen Paris

Föreningen höll öppet hus den 4 augusti. Evenemanget lockade över 100 besökare till Gardbergs hus. 
Gunilla Blomqvist, Synnöve Mansikkaniemi och Beatrice Blåfield tog emot intresserade gäster.


(Foto: Gunilla Blomqvist)
 

Ta Plats nr 18 utkom i maj

Denna gång var temat inbördeskriget 1918.

”Inbördeskriget är en del av den finländska identiteten och är en viktig del av finländarnas kollektiva minne. För västnylänningarna är det viktigt att minnas att inbördeskriget är en del av regionens och lokalsamhällets historia, det var inte bara ett krig som drabbade Västnyland utan det utspelades i Västnyland och västnylänningarna deltog i kriget på olika sidor. Det är viktigt att inbördeskriget 1918 behandlas och att minnet av kriget hålls levande för att påminna samtiden och efterföljande generationer om vad som hände i vårt land och här i vår region för 100 år sedan.”

Citatet är hämtat ur historikern Matias Kaihovirtas förord till temanumret. Det gedigna numret innehåller artiklar som var och en tar fasta på lokala skeenden före, men också under och efter år 1918. Skribenterna belyser inbördeskriget ur vittskilda synvinklar. De medverkande skribenterna är dels historiker och dels skribenter med lokalhistoria som specialintresse.

Redaktionsrådet d.v.s. föreningen Gardberg Centers styrelse samt tidskriftens chefredaktör Beatrice Blåfield har sett det som angeläget att förse temanumret med artiklar skrivna på antingen svenska eller finska.

Tack vare bidrag från både Svenska kulturfonden och Konstsamfundet har föreningen Gardberg Center haft möjlighet att ge ut tidskriften, nu för adertonde gången i följd sedan 2009. I fjol utkom Ta Plats med dubbelnumret, jubileumsnumret Finland 100 år. I år utkommer Ta Plats med två nummer, 18 (maj) och 19 (november).

 

Föreningen fick en deltidsanställd verksamhetsassistent för ett år!

Föreningen beviljades i början av 2018 ett 100% lönestöd från TE-byrån för att anställa en långtidsarbetslös på halvtid för ett år.

Gunilla Blomqvist och föreningen slöt ett arbetsavtal för tiden 19.3.2018 – 18.3.2019. Gunilla hade en tid varit med i talkoringen och deltagit i städning och bokningar av huset. I och med anställningen sköter Gunilla under Thua-Lill Eliassons ledning nu bl. a. alla bokningar, underhåll av hus och trädgård, fakturering samt marknadsföring av huset och tidskriften Ta Plats.

 

Yhdistykselle myönnettiin alkuvuodesta TE-toimiston 100% palkkatuki pitkä-aikaistyöttömän osa-aikaiseen palkkaamiseen vuodeksi.

Yhdistys solmi työsopimuksen Gunilla Blomqvistin kanssa ajalle 19.3.2018 – 18.3.2019. Gunilla oli jo aikaisemmin ollut mukana yhdistyksen toiminnassa siivoustehtävissä ja talon vuokraamisessa. Thua-Lill Eliasson toimii Gunillan ohjaajana ja Gunillan työtehtäviin kuuluu mm. talon vuokraus, talon ja puutarhan ylläpito, laskutus sekä talon ja yhdistyksen Ta Plats-lehden markkinointi.

 

Kirjakekkerit

FT Aapo Roselius föreläste 5 mars/ luennoi 5.3. 
Gardberg Center rf arrangör

 

"1918 ja muiston muuttuva maisema" var rubriken/oli otsikko. Föredraget om 1918 och minnets förändrade landskap hölls i Karis Bibliotek - luento oli Karjaan kirjastossa 


FD Aapo Roselius tillsammans med Gardberg Centers ordförande Christer Kuvaja. Boken som Roselius visar upp är en ny bok som behandlar inbördeskriget där han själv står som författare tillsammans med Tuomas Tepora. (Text: Beatrice Blåfield - Foto: Kai Jauhiainen/Länsi-Uusimaa)

 

Föredraget var både givande och underhållande. När det gäller 1918-års minnesmärken synliggjorde Roselius skillnaden på vem som hade låtit ställa upp minnesmärket. Soc.demokraterna till exempel, uttryckte inget om den vita sidan då däremot yttervänstern använde hård ord om den som fick makten. 

Intressant hur vår syn på minnesmärken förändras under historiens gång. De första åren samlades man årligen vid dem, senare svalnade intresset eller de glömdes helt bort.

Intressant också att få veta att vissa tyckte att Landsbromonumentet var fel placerat. Det borde ha varit på andra sidan ån där den svenska hären stod. Ca 30 åhörare närvar. (Text: Synnöve M)