Höstmötet 4 december i Gardbergs hus

Höstmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 20 €, införa en familjeavgift för personer i samma hushåll, samt höja avgiften för studerande till 10 €. 
Medlemsrabatten på tidskriften Ta Plats bestämdes till 3 € per exemplar, vilken personer med familjerabatt inte kan utnyttja. Föreningen betalar kostnaderna för postningen av Ta Plats.

                                 

Efter höstmötet kom Västnylands f.d.flyktingkoordinator Börje Mattsson och berättade om bakgrunden till flyktingsituationen i världen och läget i Västnyland, samt om framtidsvisioner, det som händer idag är ju historia i morgon. Föreningen vill ju utveckla större beredskap för ett mångkulturellt samhälle och skapa en växelverkan mellan det förflutna, samtiden och framtiden. Diskussionen efter Börjes framförande utmynnade i tanken att om vi fostrar våra efterkommande till humant tänkande människor, kan vi med tillförsikt se fram emot morgondagens utmaningar. (Foto: Yle)

 

Med Monika Fagerholm i Pojo bibliotek 14 november
Utgivning av Ta plats Finland 100 år, nummer 17 

Monika Fagerholm kom för att hålla ett föredrag om Göran Schildt och hans författarkolleger på Leros i föreningens Finland 100 år-serie.

Christer Kuvaja önskade henne och publiken välkommen och berättade kort om Gardberg Centers verksamhet.

                
                               
(Foto:Thua-Lill Eliasson)
Monika Fagerholm är en av Finlands främsta författare. Hon har utgivit ett flertal prisbelönta romaner av vilka kan nämnas Underbara kvinnor vid vatten (1994), Diva (1998) och Lola uppochner (2013). Hon är även berömd i utlandet, framför allt i Sverige, men hennes böcker har översatts till många språk, bl.a. finska, engelska, tyska och franska (Text: Christer Kuvaja). 


(Foto: Thua-Lill Eliasson)

Monika Fagerholm berättade med inlevelse om ön och dess historia där Göran och Christine Schildt har bott så många år. Hon hade mycket att berätta, tyvärr räckte inte tiden till mer om Göran och hans kolleger än några korta inblickar. Hennes berättarkonst hade nog kunnat fängsla publiken en lång stund till. Ett tjugutal personer hade anlänt till Pojo bibliotek denna mörka novemberkväll. Fler hade rymts med, men bra så här.

 

Artikel i Hembygden 4/17 av Thua-Lill Eliasson

 

 

Utfärd till Hangö 16 september


Jan Fast berättade redan i bussen bakgrunden till sin forskning och lite omkring händelserna på Hangöudd under krigsåren.

På  frontmuseet i Lappvik tog Anne Ingman i emot oss och guidade oss inne i museet.


(Foto: Synnöve M)


(Foto: Thua-Lill Eliasson)


(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 


(Foto: Synnöve M.)


(Foto: Synnöve M)

I Hangö museum pågick utställningen Familjen Wirkkala, en gnutta Hangö.
Efteråt avnjöts kaffe och smörgås under det fina höstvädret.


(Foto: Synnöve M.)


(Foto:Thua-Lill Eliasson)

Jan Fast guidade runtomkring i tyska arméns läger på Tulludden.


(Foto: Synnöve M.)
 


(Foto: Thua-Lill Eliasson)


(Foto:Synnöve M.)


(Foto: Thua-Lill Eliasson)

Efteråt vandrade vi tillbaka den dryga en kilometer långa stigen längs havsstranden till bussen. Utfärden kändes fullkomligt överväldigande.

32 var anmälda till utflykten. Redan i Karis var vi 3 färre och i Ekenäs ytterligare 1. Tråkigt för intresserade att de inte hade möjlighet att komma med, vädret var perfekt, likaså guidningen.

 

Karis-Suomen Paris öppethusdag 5 juli


Det blev en fin dag för Gardberg Center i lördags i samband med Karis- Suomen Paris- dagen. Vi fick drygt 70 namn i gästboken. Besökarna berömde huset och den vackra nyanlagda trädgården. Flera karisbor sade sig ha beundrat huset då de gått förbi på sina promenader och undrat hur det månne ser ut bakom fasaden - nu fick de bekanta sig med det. Och beundra Göta Gardbergs målningar och Barbro Gardbergs transparenta vävnader. Vi hade besökare från Storhelsingfors men också längre ifrån så som Storbritannien, Norge och Sverige. Många bläddrade med stort intresse i de framställda lösnumren av vår lokalhistoriska tidskrift Ta Plats och köpte egna exemplar. Uppskattningsvis fick föreningen dessutom fyra nya medlemmar. Flera var de besökare som uttryckte sin uppskattning över initiativtagarna till hela arrangemanget "Karis- Suomen Paris/Karis- Finlands Paris"(Text: Beatrice Blåfield).

 

Gardbergs trädgård invigdes 21 juni


Maija Lehtinen i mitten planerade restaureringen av trädgården. (Foto: S. Mansikkaniemi)

                    
                   
Vattenfontänen fylld med runda stenar.
                    (
 Foto: Gunilla Lindholm)

    
    Fredrik Portman längst till höger har lagt ner mycket talkoarbete i trädgården. (Foto: S. Mansikkaniemi) 

            
Thua-Lill Eliasson, koordinator för trädgårdsprojektet väntar vid invigningsbandet. Medan föreningens ordförande Christer Kuvaja håller välkomsttal. (Foto: S. Mansikkaniemi)
 

   
  
Thua-Lill Eliasson håller festtal för inbjudna gäster från grannskapet, Villa Anemone och eftiset.
  (Foto: S. Mansikkaniemi)

                      
                        Robert Louhimies ledde allsången
                          både på svenska och finska.

                           (Foto: Gunilla Lindholm)
             
                        
 

 

Dialekten - töntstämplad kvarleva eller själens spegel?

Föredraget var det tredje i serien Finland 100 år och hölls 15 maj i Tenala bibliotek

 
(Foto: privat)

Föredraget hölls av pensionerade journalisten och kolumnisten Torbjörn Kevin. Tillfället inleddes med en kort presentation av Robert Louhimies.

Torbjörn Kevin var redaktör och chefredaktör (1987–2014) på Åbo Underrättelser. Han gick i pension 2014. Torbjörn Kevin är aktad och prisbelönt politisk kommentator i bl.a. ÅU och Hbl. Bland hans publikationer kan nämnas debattboken Välj bort presidenten - förädla demokratin från 1998. Som bäst har han under arbete Svenska folkpartiets historia 1970–1995. (Text: Christer Kuvaja) 

Kevin framförde sina egna funderingar kring dialekterna och dess värde och hade själv kommit fram till att i dialekten finns själens spegel.
Publiken fick efteråt ställa frågor varmed diskussionen blev livlig. Det humoristiskt hållna föredraget, dock tankeväckande, väckte hos många egna minnen från gångna dar


(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Lokalarkivet Arresten öppnade ny utställning 10 maj

(Planerare och layout: Gunilla Lindholm)
Läs mer om utställningen här
 

       
      
(Foto: Thua-Lill Eliasson)     

 

         
      (Foton: Synnöve Mansikkaniemi)

 

Den här mannen planerade det moderna Karis (Foto: Thua-Lill Eliasson)

Få se hur många känner igen sig här? (Foto: Thua-Lill Eliasson)


Det finns mycket att stilla begrunda på denna utställning (Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Det andra föredraget i serien Finland 100 år hölls den 26 april Ekenäs bibliotek

                          

 Professorn Merete Mazzarella höll ett föredrag om Att skriva om småstaden (Foto:Thua-Lill Eliasson)
Merete Mazzarella är känd som litteraturforskare, essäist, skönlitterär författare och kolumnist. Hon var professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet 1998–2008. Mest känd för den breda allmänheten är hon genom de många essäistiska böcker hon har gett ut. I essäerna gör hon egna reflexioner och träffande analyser av vardagliga och aktuella frågor kring familjeliv, kärlek, åldrande och död.  Av hennes böcker kan nämnas essäsamlingen Den goda beröringen (2005) där hon försöker besvara frågan vad ett gott liv är; biografin över Fredrika Runeberg Fredrika Charlotta född Tengström. En nationalskalds hustru, som utkom 2007; När vi spelade Afrikas stjärna: En bok om barnbarn som behandlar familjelivet och speciellt de svåra rollerna som farmor och svärmor. Hennes senaste bok heter Om livets mening (2017) där hon genom egna upplevelser och reflektioner, omvärldsanalys och filosofiska resonemang skriver bl.a. om det onda och det goda, samt om förlåtelse och medkänsla (Text: Christer Kuvaja)

 

(Foto: Thua-Lill Eliasson)


Merete Mazzarella gjorde en fin sammanfattning och polemisering av den finlandssvenska litteraturens nedslag i småstaden under drygt 100 år i Ekenäs bibliotek häromkvällen. Gardberg Centers ordförande Christer Kuvaja presenterade föreningens verksamhet som inledning.(Text Thua-Lill Eliasson)

 

En biografi om rektor John Gardberg påbörjades i mars


Läs nedanTove Virtas intervju med  fil.dr. Viktor Wilson i YLE Vega:
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/04/14/svenskbygden-skulle-forsvinna-karisbon-john-gardberg-samlade-den

 

Finland 100 år - Suomi 100 vuotta 

Första föreläsningen ordnades tillsammans med Kirjakekkerit på biblioteket i Karis 9 mars.
Yhdistyksen ensimmäinen luento pidettiin Kirjakekkeriden kanssa 9.3. Karjaan kirjastossa.

Helene Schjerfbeck och Raseborg
Helene Schjerfbeck ja Raasepori
Leena Ahtola-Moorhouse föreläste på finska i biblioteket/esitelmöi suomeksi kirjastossa.

 
(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 Leena Ahtola-Moorhouse är konsthistoriker och var intendent på konstmuseet Ateneum fram till att hon pensionerades 2015. Hon är en av de främsta Helene Schjerfbecks kännarna i Finland. I ett flertal artiklar och bildtexter samt i boken ”Och ingen vet hurudan jag är: Helena Schjerfbecks självporträtt 1878-1945” (2000) har Ahtola-Moorhouse lyft fram Schjerfbecks liv och konst. Ahtola-Moorhouse planerade och förverkligade Ateneums utställning om Helene Schjerfbeck 2012 och sammanfattade utställningsboken.

Leena Ahtola-Moorhouse on taidehistorioitsija ja toimi Ateneumin taidemuseon intendenttinä vuoteen 2015 asti. Hän on yksi Suomen parhaita  Helene Schjerfbeckin asiantuntijoita ja on eri artikkelissa, kuvatekstissä ja kirjassa "Ja kukaan ei tiedä millainen olen : Helene Schjerfbeckin omakuvat 1878–1945 (2000)" kasvattanut tietoisuutta hänen taiteensa ominaislaadusta. Ahtola-Moorhouse suunnitteli ja kokosi Ateneumin näyttelyn "Helene Schjerfbeck 150 vuotta" ja sen näyttelykirjaa (2012) (Text: Christer Kuvaja).

Ca tjugutal personer åhörde den kompetenta föreläsningen. Efteråt fick publiken ställa frågor.