Ta Plats utkom 24 november och föreningen fick en hedersmedlem


På höstmötet utnämndes Olof Lönngren till hedersmedlem som tackades av ordförande Christer Kuvaja och långvariga medlemmen Thua-Lill Eliasson som innehaft olika ansvarsfulla uppgifter inom föreningen.

                                  

Skribenterna inbjöds till Matias Kaihovirtas föredrag som hölls efter höstmötet 7 december.
Bruno Lönnberg som skrev om kappsäcksfabrikanten anlände först.

                   
Matias Kaihovirta berättade om Prästlönerna i Pojo utifrån sin doktorsavhandling.


Åhörarna lyssnade med stort intresse och ställde många frågor till Matias efteråt.
(Foton: Thua-Lill Eliasson)

 

 

Gardberg Centers kulturkaffe i Arresten 1 november

Gardberg Center bjöd stadens kulturkaffe till Lokalarkivet Arresten.
Ca 15 personer deltog. Nya intresserade kom, vilket var glädjande.

 

”Arbetarnas Västnyland” den 27 augusti


(Foto: Thua-Lill Eliasson)


(Foto: Synnöve Mansikkaniemi)(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 


(Foton: Beatrice Blåfield)


(Foto: Karola Holmström)

Rundvandring på Billnäs bruk startade 10.00
Matias Kaihovirta berättade om brukssamhället och bruksarbetarnas vardag i början av 1900-talet.

 

I bussen på väg till Skarpkulla hembygdsmuseum i Pojo berättade Matias Kaihovirta om bruksarbetarnas politiska agerande i början av 1900-talet.


(Foto: Thua-Lill Eliasson)


(Foto Thua-Lill Eliasson)


(Foto: Synnöve Mansikkaniemi)


(Foto: Thua-Lill Eliasson)

(Foto: Thua-Lill Eliasson)


(Foto: Thua-Lill-Eliasson)

Besök i Skarpkulla hembygdsmuseum.
Presentation av jordbruksarbete och möjlighet att bekanta sig med museets utställningar.


(Foto: Karola Holmström)
Efter rundvandringen i Skarpkulla bar det iväg till Koverhar.

 


(Foto: Thua-Lill Eliasson)
 


(Foto: Thua-Lill-Eliasson)

 


(Foto: Thua-Lill Eliasson)
Besök vid Koverhar Stålverk

 


(Foto: Beatrice Blåfield)

Historikern Christoffer Holm berättade om stålverkets historia och den minneskultur och nostalgin kring stålverket som uppstått efter nedläggningen av fabriken.

 

I bussen på väg till Ekenäs berättade Matias Kaihovirta om arbetar- och hantverkarkulturen i Ekenäs i början av 1900-talet.

Besök utanför f.d. "Lumpen" Ekenäs klädesfabrik, senare Sellgrens.
Synnöve Mansikkaniemi berättade om textilarbetarnas vardag utifrån sin mor Elma Stolpes bok Bland knutar och härvor.
 

 

Ta Plats på plats på Svartådagen 18 juni


(Foto: S.Mansikkaniemi)

Beatrice Blåfield och Synnöve Mansikkaniemi presenterade och sålde tidskriften till hugade Svartåbor.

 

Inför Ta Plats utgivningen 24 maj

Radio Vega träffade Christer Kuvaja och Beatrice Blåfield i Gardbergs hus.
Se här!

 

Taket på Gardbergs hus - Gardbergin talon katto

Takreparationen börjar blev färdig i april. - Kattokorjaus tuli valmiiksi huhtikuussa.

Gardbergs hus fick bättre ventilerat och isolerat tak samt ny plåt. Föreningen är mycket tacksam för bidragen från Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo och Sophie von Julins stiftelse. Entreprenaden utfördes av Fiskars byggnadsbyrå.

Gardbergin talon katto sai paremman ilmastoinnin ja eristyksen sekä uuden pellin. Yhdistys on hyvin kiitollinen saamistaan avustuksista Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiöltä ja Sophie Julinin säätiöltä. Urakasta vastasi Fiskarsin rakennustoimista.

 

 

(Foton/valokuvat: Thua-Lill Eliasson)

 

 

Kurs i hur skriva god lokalhistoria

Gardberg Center slutförde sin verkligt lyckade skrivarkurs som gick under rubriken ”Hur skriva god lokalhistoria- metoder och skrivteknik.” Målgruppen var både etablerade och blivande lokalhistoriska forskare och skribenter.

Under tre lördagar den 5 och 19 mars samt den 16 april fick drygt 20 deltagare ett välfyllt bagage med sig hem av inspiration och välbehövliga förhållningsregler i att skriva lokalhistoria.

 

5 mars: 

         
         (Foto: Karola Holmström)

Flera av deltagarna hade redan påbörjat en uppsats eller kommit halvvägs med sitt manuskript till en bok och deltog för att få vägledning i sitt fortsatta arbete. Under den första lördagen fick deltagarna ta del av en mera teknisk föreläsning. Tanken var att ge uppbyggliga råd i fråga om skrivteknik, uppläggning, språket, metoder och källor. För föreläsningen stod Gardberg Centers ordförande fil.dr. docent Christer Kuvaja.

 

19 mars: 

  

         ​I väntan på att seminariet ska börja (Foto: Beatrice Blåfield)


Journalisten Lena Selén berättade om sin syn på och erfarenhet av lokalhistorisk forskning


Professorn, författaren Merete Mazzarella talade om att skriva essäistiskt


Skrivare träffas vid en kopp kaffe och paj i en kort paus

Fil.mag., historieläraren Sture Lindholm berättade om sina lokalhistoriska verks upplägg och struktur

Drygt 30 personer kom och lyssnade till föredragen (Fem foton ovan: Thua-Lill Eliasson)

                                    
          Det blev så fullt att en del fick sitta lite bakom (Foto: Karola Holmström)

Den andra lördagen fick kursens skribenter och även andra intresserade deltagare sätta sig tillrätta och åhöra en rad föreläsningar av Lena Selén, journalist och lokalhistoriker, Merete Mazzarella, professor och författare, Jannica Thylin-Klaus, fil.dr. och Sture Lindholm, fil.mag. och lokalhistoriker. Föreläsarna inspirerade till skrivande och gav uppbyggliga råd i fråga om skrivteknik, uppläggning, språket, metoder och källor.

 

16 mars: 


(Foto: Beatrice Blåfield)

Den tredje lördagen ägnades åt genomgång av texter som kursdeltagarna lämnade in under den första kursdagen. Nu var det Christer Kuvaja som stod för genomgången. Deltagarna blev inte fullärda men kom en bit på väg. 

Tack vare understöd av Svenska folkskolans vänner var seminariet avgiftsfritt.

(Text: Beatrice Blåfield)

                 

Gardbergcenter deltog i Kirjakekkerit 12.3
även Lokalarkivet var öppet.

Anita Nessling berättade om Ta Plats för besökare i nedre bibliotekshallen. 
(Foto: Synnöve M.)
 

 

 

Gardberg Center deltog i invigningen av John Gardbergs gata 9.3

Christer Kuvaja berättar om John Gardberg i sitt tal vid invigningen.
(Inspelning: Berndt Holmström)


Andäktiga åskådare och åhörare när skylten avtäcks.(Foto:Berndt Holmström)


       

Christer Kuvaja berättar om John Gardberg (Foto: Berndt Holmström)(Foto: Beatrice Blåfield)

Initiativtagaren till den nya skylten, stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och stadsdirektör Tom Simola som avtäckte skylten.
 
                                                                                                                                             (Uppdaterad 16.5.2023)