Ta Plats 26 kom ut i november

Bokdonationer under våren


(Foto: Thua-Lill Eliasson)

Gymnasierna i Västnyland och Åbo och Kimito kontaktades om donation av Gardberg-
boken.
Karis-Billnäs gymnasium/Janne Till tog gärna emot en låda (på fotot). 
Ekenäs gymnasium/Sture Lindholm tog emot en låda .
Katedralskolan i Åbo/ Christoffer Enström hämtade en låda i augusti. 
Kimito gymnasium/Anders Nikander tog gärna emot en låda i slutet av maj.

 


19 maj, Katarinaskolan

Föreningen hade bjudit in Kerstin Kronvall och bett henne hålla föredrag om det mest aktuella för stunden gällande Ukraina, vilket givetvis ändras från dag till dag.

Kerstin Kronvall, journalist, med mångårig erfarenhet av och kunskap om Ryssland, besökte Karis. Vi har under ett fletal år fått ta del av hennes analytiska och klargörande rapporter om Ryssland via nyhetssändningar och aktuella poddar.
Ca 30 personer kom för att lyssna på henne.

(Foto: Synnöve M)

 

 

 

 

17 maj i Gardbergs hus

Charlotta Wolff, professor och historiker, redogjorde under sin föreläsning  för var man får tag i historiska fakta, och hur man själv i sitt skrivande kan balansera mellan fakta och fiktion. Charlotta Wolff var inbjuden av föreningens Skrivgrupp men föreläsningen var även öppen för andra intresserade. 

Hennes forskningsområde är bl.a. Europas idé- och kulturhistoria,1800- och 1900-talets Finlands historia och nya tidens historia. Men fram för allt är hennes forskning intressant, konkret och lätt att ta till sig. Och hon är en ypperlig föreläsare.

I dag har hon på gång ett nytt bokprojekt, en biografi över gustavianen Johan Fredrik Aminoff, förknippad med herrgården Rilax. Han föddes 1756, var svensk och senare rysk militär, greve och politiker. Om detta sitt aktuella projekt berättade hon för oss. (Text: Beatrice Blåfield).
Deltagarantalet var 9 (Foto: Synnöve M)

 

 

Ta Plats såldes på Köpmansgatan 7 maj

 

Jonna Johansson fick hjälp av Ami Lindqvist och Beatrice Blåfield.

 

Ta Plats 25 kom ut i april

 

Föreläsning i Gardbergs hus 22 mars 

Skrivgruppens första gäst var fil.mag. Kerstin Romberg

 

Kerstin Romberg föreläste om sin aktuella litteraturvetenskapliga forskning  ”Ett möte mellan det fiktiva och det dokumentära. Bo Carpelans roman Axel”. (Foto: Beatrice Blåfield)


Kerstin Romberg är forskare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, närmare bestämt i Bo Carpelans författarskap. Hon fokuserade på Carpelans roman Axel. Romanen utkom år 1986.

Det är en roman som i stor utsträckning bygger på historiska fakta. Den är en blandning av fakta och fiktion. Berättelsen handlar om Bo Carpelans egen farfars bror Axel Carpelan och dennes vänskap med Jean Sibelius. Tiden som romanen omspänner är 1868-1919. Den slutar det år då Axel dör.

Kerstin Romberg tog fasta på i  sin föreläsning på hur Bo Carpelan gick till väga då han skrev sin roman.

– Han har återgivit metoden i flera sammanhang som finns dokumenterade. Han var noga med att säga att en roman är fiktion även om den vilar på historiska dokument. Romanen är unik i Carpelans författarskap då den bygger på historisk grund och tack vare att huvudpersonerna har existerat i verkligheten. Sibelius gestalt i berättelsen väckte viss debatt när boken kom ut. Alla har vi ju vår egen bild av nationalkompositören, och vill kanske inte låta den ruckas av någon annans föreställningar, säger Kersin Romberg.

I en bok som heter Medvandrare, den kom 2008, (redaktörer Michel Ekman, Julia Tidigs och Clas Zilliacus), har Kertin Romberg skrivit en artikel om den här aktuella romanen och dess möte mellan fakta och fiktion. Artikeln heter "Ett möte mellan det fiktiva och det dokumentära. Bo Carpelans roman Axel". (Text: Beatrice Blåfield)

Ca 15 personer åhörde den intressanta föreläsningen
Det kommer fler gäster!

 

Ukraina i Putins historiebruk 9 mars

Kriget i Ukraina berör oss alla,   även i Västnyland. För att förstå vad som händer behöver vi känna vår historia. Därför ordnade Gardberg Center en föreläsning, i samarbete med Västra Nylands folkhögskola, om hur historien används av båda sidor i det pågående kriget, hur kan Putin i sina tal säga att Ukraina inte alls "existerar", hur motiverar historien Ukraina att kämpa för sin självständighet?

      

Föreläsningen hölls av historikern Johanna Wassholm från Åbo Akademi, docent i Rysslands och Nordens historia. Föreningens ordförande var moderator. (Foto och text från tillfället: Thua-Lill Eliasson).

Situationen i Ukraina kan osökt kopplas även till Finlands och därmed även Västnylands förflutna med Ryssland och hur historien påverkat vårt självständighetsbygge och ländernas nationella identiteter.

Föreningens föreläsningstillfälle om detta brännheta ämne "Ukraina i Putins historiebruk" lockade ett 40-tal intresserade åhörare. 

Försäljningen av boken om John Gardberg (författare Victor Wilson) inbringade 130 euro, som oavkortat betalas till Röda korsets katastroffond för Ukraina. Tack för stödet och intresset!

 

Verksamhetsassistenten 2021 - 2022 avtackades

Anna Sindikayeva får blommor och gåvobrev av kassören Klara Sacklén-Sjöblom som tack för välförtjänt arbete inom Gardberg Center. Thua-Lill Eliasson höll tacktalet där hon framhöll Annas förtjänster (foto: Synnöve M).