Aktuell Ta Plats innehåll

 Kontaktuppgifter till Gardberg Centers styrelse 2021:

Kontakta oss gärna med dina frågor och idéer!                                         Suomeksi
Respons & idépost: se rubrikerna till vänster.
Föreningens e-postadress: gardbergcenter(åt)gmail.com
(åt)= @
 

Verksamhetsassistent, kontaktperson för uthyrningar
Anna Sindikayeva
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275 (svenska/engelska), 040 544 6138 (suomi)

Föreningens styrelse 2021

Ordförande
Kim Björklund
kimbjorklu(åt)gmail.com
tfn 050 5232475

Viceordförande
Ansvarig för huset och verksamhetsassistenten 
Thua-Lill Eliasson
thua-lill.eliasson(åt)2me.fi
tfn 040 544 6138

Sekreterare 
Christoffer Holm
chrholm(åt)abo.fi
tfn 040 766 8129

Kassör
Klara Sacklén-Sjöblom
klara.sacklen(åt)gmail.com
tfn 0405738436

Redaktör för Ta Plats
Agneta Sjöblom
sjoblomagneta(åt)gmail.com
tfn 0408467912

Beatrice Blåfield
Kursansvarig
beatrice.blafield(åt)gmail.com
tfn 044 022 2483

Synnöve Mansikkaniemi
Webbansvarig
synnove(åt)mansikkaniemi.fi
tfn 019 236 321

Meri Arni-Kauttu
meri.arni(åt)gmail.com
tfn 050 5375029

Suppleanter:
Matias Kaihovirta
Etel Berglund
Ann-Marie Lindqvist
Simon Store

e-postadress till föreningen: gardbergcenter(åt)gmail.com

e-postadress till Lokalarkivet Arresten: lokalarkivet(åt)arkiv.karis.fi och tfn 019- 233 299

Uppdaterat 1.3.2021

Länkar:

Raseborgs stad www.raseborg.fi

Ekenäs museum/
Landskapsmuseum i västra Nyland

www.raseborg.fi/service/museet

Finlands svenska hembygdsförbund 
www.hembygd.fi

Nylands svenska hembygds- och museiförbund

nylandskhembygd.hembygd.fi

Svenska folkskolans vänner