Föreningen köpte sommaren 2007 Gardbergs hus vid Nabogatan 20 av Karis stad. Läs mer om huset och uthyrningen under Gardbergs hus.

Uppdaterad 13.2.2013