Ta Plats

Det första numret av tidskriften Ta Plats i Raseborg utkom i maj och det andra i december.

Gardbergs hus renoveras


Sinikka Siekkeli-Therman, Elina Tuomola, Krister Lindgren och Berndt Mannström företrädde de lokala entreprenörer som under vintern 2008-2009 genomförde den statsstödda renoveringen av Gardbergs hus. Förmedlare av stödet var det finska hembygdsförbundet.

Uppdaterad 13.2.2013