Höstmötet 2015

Höstmötet hölls 10december. Dagen innan hade Ta Plats 14 utkommit, innehåll här.

Christer Kuvaja fortsätter som ordförande. Två styrelsemedlemmar avgick och två nya invaldes: Matias Kaihovirta  och Robert Lindberg.

Fyra medlemmar förutom styrelsen var närvarande.

Förra styrelseordf., hedersordf. ansvarig redaktör för Ta Plats Torsten Bergman informerade höstmötet om ett digitaliseringsprojekt som finlandssvenska tidskrifters samarbets-och utvecklingsorgan tidskrift.fi startat.

  
(Foton: Berndt Holmström)

Föreningens ordförande Christer Kuvaja höll ett kort föredrag efter mötet om Finska kyrkor i svenskspråkiga församlingar i Nyland på 1700- och 1800-talen.

                                   

 Vårmötet 2015  

  
     (Foto: Thua-Lill Eliasson)
    Torsten Bergman fick utmärkelsen Hedersordförande för sitt trägna arbete för lokalhistorisk forskning.
   Vice ordförande Beatrice Blåfield överräcker diplom och blommor.


 (Foto: Thua-Lill Eliasson)
Christer Kuvaja, som valdes till ny ordförande för Gardberg Center, diskuterar med Ulla Portin

 

                            Lokalarkivet Arresten fyllde 10 år

                                           Vernissage 13 maj


                    (Layout: Gunilla Lindholm)

   

      Torsten Bergman hade valt ut dikter till "Poeter i barnets värld" 

                 

                               Föreningen Fontana kom med blommor

 

       
     Det blev snabbt trångt i den smala korridoren och arkivföreståndaren hade mycket
                                                 att berätta och förklara.

                     
           Torsten Bergman som lagt ner sin själ i Arresten i 10 år avlägsnade sig efter
          en lång dag som hade börjat med en intervju i Radio Vega tidigt på morgonen.

          

Nya krafter i styrelsen, Kaj Malm och vice ordförande Beatrice Blåfield, stannade kvar med landskapsmuséets chef Dan Lindholm i bakgrunden (Foton: Synnöve Mansikkaniemi)

 


Mangrannt, diskussionsforum för män
 

"Mangrannt" sammankom i Gardbergs för diskussion om allt mellan himmel och jord enligt gruppmedlemmarnas egen önskan. Gruppen träffades en gång i veckan fr.o.m. januari t.o.m april. Sammankallare var Torsten Bergman. Diskussionsforumet fortsätter i mbi:s regi i höst.

  

                                                   Vernissage 21 mars

                                                    (Layout & foto: Beatrice Blåfield)

          
                                                                           (Foton: Beatrice Blåfield)

          Bandgrind, utlånad av en av Barbros elever                            Band vävda  av Barbros elever

                                                           
                                              (Foto: Kaj Malm)                                            (Foto: Thua-Lill Eliasson)
Publiken fick se Lotta Lindemans film om Barbro Gardberg och kurator Marina Eker-Geust berättade några av sina personliga minnen av Barbro Gardberg.


(Foto: Kaj Malm
)

Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Annvi Gardberg och Marina Eker-Geust i samspråk om Barbros konst.

                
 (Foto: Thua-Lill Eliasson)                 (Foto: Kaj Malm)                (Foto: Kaj Malm)              (Foto: Beatrice Blåfield)
Marina Eker-Geust hade sammanställt utställningen i Gardbergs, vilken bestod av Barbro Gardbergs textilkonst som brodern Grels familj donerat till föreningen. 

(Foto: Kaj Malm)

Rita Isaksson, Torsten Bergman och Rose-Marie Malm framför den vackra fågeltransparangen.

 


(Foto: Thua-Lill Eliasson)

Senare på dagen hade kyrkan öppet för den som ville se Barbro Gardbergs kyrkotextilier.

  

                                                             (Foton: Kaj Malm)

                                                                                                                     (Layout: Beatrice Blåfield)