Suomeksi

 

Lokalarkivet Arresten

Ett lokalarkiv inrymmer privat lokalhistoriskt material, i motsats till centralarkiven som tar vara på offentliga handlingar. I Lokalarkivet Arresten finns bl.a. föreningsarkiv, gårdsarkiv, samlingar av privata brev, foton och tidningsurklipp. Allt material som arkiveras i arkivet är  i staden Raseborgs ägo.

Det främsta syftet med arkivet är att samla in, uppordna och bevara lokalhistoriskt material samt ge yrkeshistoriker, hobbyforskare, den intresserade allmänheten, skolelever och studerande möjligheten att utnyttja och forska i materialet.

En annan viktig målsättning för Arresten är att vara ett arkiv i gatubilden, vilket innebär att det skall synas, vara lättillgängligt och kännas angeläget för alla. Detta  förverkligas bland annat genom korridorutställningar, infotavla och utställningsutrymmen i busstationens vänthall.

Lokalarkivet Arresten grundades 2005 som ett samarbete mellan föreningen Pro Gardberg Center och Karis stad. Samarbetet fortsätter med Raseborgs stad. Arkivet är inrymt i ett tidigare polishäkte i Fokus-komplexet som uppfördes 1973. Därför namnet Arresten. En av cellerna är bevarad intakt.

 

LOKALARKIVET 2018

Lokalarkivet har nu fungerat i 13 år och är en väl etablerad del av Gardberg Centers verksamhet. Verksamheten upprätthålls sedan 2007 av en anställd arkivföreståndare. Nytt för år 2018 är att Arresten är öppen för allmänheten inte enbart på onsdagseftermiddagarna utan också på tisdagseftermiddagarna.Man kan också komma överens med arkivföreståndaren om andra tider vid behov. Se vidare Arrestens webbsida.

 

 

 

Sidan uppdaterad 21.8.2018