Suomeksi

Gardbergs hus

 

Gardbergs hus är beläget vid Nabogatan 20 i Karis. Huset är uppfört 1937 av familjen John och Göta Gardberg. Staden fick huset som överlåtelse av familjen efter att dottern Barbro inte kunde bo där längre. Föreningen Pro Gardberg Center köpte huset av Karis stad 2007 som arrenderar tomten åt föreningen på 20 år. Föreningen har option på förlängning. I föreningens planer ingick att i huset grunda ett lokalhistoriskt utvecklingscentrum som stöd åt Lokalarkivet Arresten.

Länk till foton av interiören från John Gardbergs tid.

Föreningen har restaurerat huset med stöd av undervisningsministeriet till ett trivsamt och inspirerande kulturellt vardagsrum för ortens och regionens behov. Huset med sin kreativa atmosfär fungerar väl som samlingspunkt för möten, seminarier, bjudningar och kurser.

Det centrala läget gör det lätt att samla människor från ett stort spridningsområde till sammankomster och möten.

I nedre våningen finns två stora rum och kök, i övre våningen tre rum. Till utrustningen hör mötesteknik och kök med kärl.

Sidan uppdaterad  13.9.2022