Gardbergs hus - historik

 
Huset är uppfört 1937 av familjen John och Göta Gardberg. 
Se interiören från Gardbergs tid

Familjen Gardberg hade överlåtit sitt hem åt Karis stad när det fanns planer på att bygga en bäddavdelning på tomten. Då planerna förföll och den sista familjemedlemmen dottern Barbro flyttat ut, stod staden med ett tomt hus i början av 2000-talet. En grupp entusiaster samlades för att diskutera hur huset kunde få fortsatt liv.  Föreningen Pro Gardberg Center (ändrat till Gardberg Center rf 2011) bildades 2004.

Föreningen köpte huset av Karis stad 2007 för en symbolisk summa förutsatt att föreningen renoverar det. Staden arrenderar tomten åt föreningen på 20 år. Föreningen har option på förlängning. I föreningens planer ingick att i huset grunda ett lokalhistoriskt utvecklingscentrum som stöd åt Lokalarkivet Arresten.

Ett treårigt renoveringsprojekt inleddes och finansieringen kom i huvudsak från Undervisningsministeriet via Finlands hembygdsförbund. Under 2008 års lågkonjunktur delade förbundet ut extra bidrag som sysselsättningsåtgärd och då hade Gardberg Center förmånen att bli beviljad en ansenlig summa för renoveringen. Styrelsemedlemmen pensionerade stadsingenjören Olof ”Olle” Lönngren ledde renoveringsprojektet. Föreningen restaurerade huset till ett trivsamt och inspirerande kulturellt vardagsrum för ortens och regionens behov.

Efter att interiören blev färdig 2010 har föreningen haft sitt hem i huset. Därtill har både övre våningens arbetsrum och nedre våningen mötesrum hyrts ut för längre och kortare tider. Därmed har huset hela tiden haft en stabil ekonomi och en levande verksamhet. Thua-Lill Eliasson har haft och har huvudansvaret för husets uthyrning, städning och koordinerat andra praktiska arbeten som utförts i huset och utanför.

 

 Läs om Trädgården
Thua-Lills artikel om trädgården i Ta Plats 19: En skogslik trädgård i Karis

 

Uppdaterad 27.5.2023