Ta Plats  29
Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse och Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo har stött utgivningen av detta nummer.


innehåll

Ledare - I kulturens tjänst
Kim Björklund

10 år i Arresten
Synnöve Mansikkaniemi & Klara Sacklén-Sjöblom

Vad dagstidningar kan ge den lokalhistoriska forskaren
Gunilla Lindholm

Skogsbruk
Robert Louhimies

Töissä metsässä
Maria Ollikainen

Skogens betydelse för bruksbornas försörjning och rekreation
Emi Ingo

Retkeily Raaseporissa
Juha Aaltoila & Antti Koskimäki

Skogsägarnas rättsliga styrning i svenska Nyland
i början av självständighetstiden

Frans-Anton Flander

En vit minneskultur i ett efterkrigstida Raseborg
Jonas Selenius

Karis 1933 – en tidsbild
Aapo Roselius

De sista dagarna före världskriget 1939–45
Matias Kaihovirta

Grabbes kanal
Kim G Björklund

Människor på Ström gård
Henrik Ekberg

Svartå bruks omvandling från bergsindustri till skogsindustri
Bruno Lönnberg

Om kyrkan i Svartå
Kerstin Ilander

Kiipeilyä Pohjan kirkon keskiaikaisissa kattorakenteissa
Ilona Hildén

Templet på höjden
Henrik Ekberg