Ta Plats 23

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehåll:  

Ledare - Nya perspektiv och synvinklar, Kim Björklund

Frihetsbrunnen i Skeppsträdgården, Magnus Cederlöf

Lillbässens äventyr förr och nu, Robert Louhimies

Projekt om soldattorp förenar Svenskfinland, Peter Ragnvaldsson

Kranaatiniskemien kertomaa, Jan Fast, Teemu Väisänen ja Aleksi Riikkinen

Juvelen på toppen av Karis, Max Forsman

Birger Grann, Agneta Sjöblom

Ett sekel av kablar, Christoffer Holm

80 år sedan kriget nådde Västnyland, Sonja Bäckman, Christoffer Holm

Plock ur Lokalarkivet Arrestens samlingar - Karis sista glansstrykerska,
Gunilla Lindholm

Staden som konstverk och social konstruktion, Meri Arni-Kauttu

Fynd i ventilationskanal kastar ljus över tyska krigsmaktens tid i Hangö,
Jan Fast, Teemu Väisänen och Aleksi Riikkinen

Namn vi ärvde, tog eller fick, Beatrice Blåfield

Pohjan suuri metsäpalo 1975, Kåre Pihlström

Fyra sekel av skolgång ställs ut i Ekenäs, Agneta Sjöblom