Säljs för 6 €

Ta Plats 20

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehåll:

Förord
Agneta Sjöblom

Fenoment Manu i Täkter
Christoffer Holm

Problemet med att korsa bangården
Torsten Bergman

Bron i bilder och som barndomsminne
Agneta Sjöblom

Mina minnen från Kråkstan i Karis
Bruno Lönnberg

Vuorimies ja ruukinpatruuna - Nils Nordenskiöld ja John Julin
Kristiina Kalleinen

Nykterhetsrörelsen i Karis 1906-1924 - avspeglad i Heijastus I:s verksamhet
Synnöve Mansikkaniemi

Nykterhetsrörelsens möte med Pojos bruksarbetare
Jimmy Holmberg

Gemenskap vid järnvägen i 110 år - med Signalen som ryggrad
Beatrice Blåfield

Kavelbro som plats och ord
Kim G Björklund

Min morfar veterinären och hans kamera
Berndt Gottberg

Kohtaamisia ruukien sijoilla
Elina Tuomarila

En syskonskaras insats mot det ryska förtrycket
Irene Nyberg

Tio år av Ta Plats
Agneta Sjöblom

Forna Karisbors bruk av bomärken
Kim G Björklund

Warghistorier från 1800-talets Västnyland

Krukmakare och vargjägare
Agneta Sjöblom