Aikakauslehti Ta Plats, paikallishistoriaa Länsi-Uudeltamaalta

Toimittaja:
Agneta Sjöblom
sjoblomagneta[åt]gmail.com
 0408467912

Toimitus:
Agneta Sjöblom, Kim Björklund, Göran Fagerstedt, Victor Wilson, Jan-Erik Till, Robert Louhimies, Beatrice Blåfield samt Gunilla Lindholm


Ta Plats-lehden tarkoituksena on:

- lisätä tietoisuutta paikallisyhteisöstä
- laajentaa paikallishistoriallisen tutkimuksen ja kirjoittamisen kenttää
- tarjota kiinnostuneille mahdollisuus saada tekstejään julkaistuiksi
- säilyttää lähiyhteisön muistoja ja nostaa esille kiinnostavia kysymyksiä paikallishistoriasta
- yhdessä jalostaa kirjoitustaitoja

Julkaisijana on Gardberg Center.

Sivu päivititetty 19.3.2019