Skrivargrupp i Gardbergs hus i Karis

Föreningen Gardberg Center inledde 2019 ett första trevande försök med en egen skrivarkurs för amatörer. Vi blev en grupp på sju personer som träffades en gång per månad. Alla drevs vi av lusten att skriva ned berättelser antingen från det egna livet eller om någon historisk händelse från hemknutarna eller så berättelser helt utifrån fantasin. Många av oss lyckades komma igång med våra skrivprojekt och dessutom slutföra dem. En del av texterna publicerades i föreningens lokalhistoriska tidskrift Ta Plats.

Skrivargruppens medlemmar fanns där för att stödja varandra i skrivarprocessen. Genom att högt för gruppens deltagare formulera planerna på våra projekt, begrunda innehåll och disposition, var vi alla därefter redan på god väg med den egna texten. Sedan fick var och en, allt eftersom texterna blev till, visa upp det skrivna för gruppen med många kreativa diskussioner, skratt och allvar som resultat. Och givetvis bättre omformulerade texter.

Genom att föreningen bjuder in inspirerande föreläsare sporrar också det vår kreativitet och hjälper var och en av oss att hitta en röd tråd i våra egna texter.

Både gamla och nya deltagare är välkomna. Tillsammans kan vi forma skrivarkursen och komma med förslag till inbjudna föreläsare. Skrivarkursen leds av Beatrice Blåfield.

 

Skrivarkursens utvalda noveller    

Kontaktperson:

Beatrice Blåfield
beatrice.blafield(åt)gmail.com
tfn 044 022 2483

 

Tidigare skrivarkurser och författarträffar

 

2024 

Läs mer: HISTORIk - Tillbakablick 2024

2023   Tatjana Brandt, författare och doktor i litteraturvetenskap föreläste 26.10 under rubriken: ”Gubben i lådan. Om kreativitet, fantasi och jakten på den egna rösten." 

- Dels har jag tänkt tala helt praktiskt om kreativt skrivande och olika problem eller hinder som man kan stöta på (eller själv skapa) när man skriver. Men jag har också tänkt fundera lite på vad kreativitet alls är och varför det är viktigt, sade Tatjana Brandt.

Åhörare intresserade av Tatjanas föredrag också utanför skrivargruppen var välkomna och alla tackade för ett fint föredrag.

 

Tatjana B:s föredrag
Text: Beatrice Blåfield

 

 

Foto: Raoul Blåfield

 

 

2022  Charlotta Wolff, professor och historiker, redogjorde under sin föreläsning  för var man får tag i historiska fakta, och hur man själv i sitt skrivande kan balansera mellan fakta och fiktion.
Se Tillbakablick 2022

2022  Kerstin Romberg föreläste om   ”Ett möte mellan det fiktiva och det dokumentära. Bo Carpelans roman Axel”.
Se Tillbakablick 2022

2019 "Att skriva lokalhistoria"
Föreläsare: Tatjana Brandt, Yvonne Hoffman, Meri Arni-Kauttu och Christoffer Holm
Se Tillbakablick 2019

2019    Charlotta Wolff, tf.professor i Finlands historia föreläste om "Vad är historia och vad  bör man tänka på" då man vill skriva ett historiskt verk?
Se Tillbakablick 2019

2019   "Fotografiet som källa", fil.dr. Christer Kuvaja.
Se Tillbakablick 2019

2016  ”Hur skriva god lokalhistoria- metoder och skrivteknik.
Föreläsare: Fil.dr. Christer Kuvaja, författaren  Lena Selén, författaren Merita Mazzarella och författaren Sture Lindholm.
Se: Tillbakablick 2016

2014  Lyrikträff med författaren Henrika Ringbom
Se Tillbakablick 2014

2014 Lyrikträff med författaren Mary-Ann Bäcksbacka
Se Tillbakablick 2014

 

 

Sidan uppdat. 3.11.2023