Video

Videofilmen Ta Plats

Gardberg Center premiärvisade videofilmen Ta Plats 19.5.2013 i Aktiahallen i samband med Sydspetsens mässa. Den röda tråden är en påminnelse om landsändans arkivskatter alltifrån Svartå till Hangö. Men äventyren med dessa gamla bilder knyts till en resa i nutid i förarhytten på tåget Karis – Hangö.

Filmens längd är 20'. Visning kan ske enligt överenskommelse.

John Gardbergs forskningsresa 1925, film

John Gardberg gjorde sommaren 1925 en rad etnografiska exkursioner per cykel genom norra Pojo och Karis. Han startade från folkhögskolan i Pojo där han hade sitt arbete och fotograferade gammal allmogebebyggelse på glasplåtar som han försåg med beskrivande text. Materialet överlät han till SLS. Torsten Bergman och Carl-Johan Virta gjorde för Pro Gardberg Center 2009 ett urval av bilderna och besökte platserna, drygt 80 år efter Gardbergs besök. Av materialet sammanställde de en film. Medverkande: Wilhelm Åberg (akustisk gitarr).

Filmens längd är 30’ och visning kan ske enligt överenskommelse.

 

Historien om kappsäcksfabriken, film

Johan Lönnberg gjorde 2008 i samarbete med Pro Gardberg Center r.f./ Torsten Bergman en film om den legendariska kappsäcksfabriken i Karis. Intervjuade är Carita Lönnberg, direktören som måste ta beslutet om nedläggningen, och Viking Wikstedt, en av de tidigaste verkstadsarbetarna. Längd 40 minuter.

Visning kan ske enligt överenskommelse.

 

Sidan uppdaterad 27.5.2013