Seminarier och forskningscirklar

Kontaktpersoner:

Beatrice Blåfield
beatrice.blafield(åt)gmail.com
tfn 044 022 2483

Sidan  uppdaterad  04.11.2023

Tidigare seminarier och forsningscirklar

2013  Stationssamhälle på arrendemark Se Tillbakablick 2013

2012  I Lars Nybergs spår. Se Tillbakablick 2012

2012  Spelet kring järnvägen. Se Tillbakablick 2012

2011 I Gardbergs hölls ett fotoseminarium 26.11.

2008