Februari 2022

Med 2021 bakom oss och 2022 redan på god väg vill Gardberg Center uppdatera alla medlemmar om vad som just nu händer inom föreningen.

För det första har styrelsen konstituerat sig. Kim Björklund fortsätter som ordförande, Thua-Lill Eliasson som vice ordförande, Klara Sacklén-Sjöblom som kassör och Christoffer Holm som sekreterare. I den övriga styrelsen sitter Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield och Meri Arni-Kauttu. Därtill har föreningens fyra suppleanter Simon Store, Ethel Berglund, Ann-Marie Lindqvist och Matias Kaihovirta fortsatt på sina poster.

Redan under hösten gav det nya skedet i pandemin oss möjlighet att ordna en lokalhistorisk utflykt till Billnäs. I år hoppas vi att vi sakta kan återgå till det normala med utflykt och annat program. Därmed siktar vi på att fortsätta fler både större och mindre projekt och verksamheter under året.

För tillfället färdigställs de sista detaljerna kring renoveringen av bland annat fasaden på Gardbergs hus. Efter årsskiftet har även den populära skrivarkursen återkommit. Under våren hoppas kursen kunna bjuda in intressanta föreläsare. Trots att lokalarkivet Arresten emellanåt tvingats hålla stängt för besökare har verksamheten i de nya utrymmena i Transformatorn och Labyrinten fungerat mycket väl. Dessutom har forsknings- och utgivningsprojektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis" gått in i nästa fas. Skribenterna har nu börjat arbeta på artiklar och sammanställa det insamlade materialet till text.

Arbetet med vårens nummer av Ta Plats är också i full gång. I år publiceras återigen två nummer. Möjligheten för personer utanför föreningen att prenumerera på Ta Plats har emottagits väl. Även om föreningen inte kan erbjuda tidningen lika förmånligt till dessa prenumeranter som till föreningens medlemmar, har tiotals prenumeranter tillkommit.

Slutligen vill vi påminna våra medlemmar att betala årets medlemsavgift. Den ordinarie medlemsavgiften är även i år 20 euro. Om du har familjemedlemmar i samma hushåll betalar de 10 €. Även för studerande är medlemsavgiften 10 €. Även i år utkommer alltså två nummer av Ta Plats. Om du vill ha dessa hem i postlådan, blir avgiften 37 € (medlemskap: 20 euro, + Ta Plats nummer 25 & 26 inklusive postningsavgift: 17 euro). Var vänlig och skriv i meddelandefältet vid betalningen vem du är och vilken avgift du vill betala, dvs. enbart medlemsavgift eller om du också vill prenumerera på tidskriften som medlemsförmån.

Kontonumret är FI24 4055 8720 0737 24.

Om du vill försäkra dig om att få vårens tidning i postlådan direkt när den kommer från tryckeriet bör du betala din prenumerations- och medlemsavgift senast den 25 april.

Som medlem får du Ta Plats förmånligare än som vanlig prenumeration eller i butik. Dessutom stöder du föreningens verksamhet, och får ta del av olika evenemang, föreläsningar och utflykter som vi ordnar förutsatt att coronaläget möjliggör det. Glöm inte heller att du som medlem får köpa ett obegränsat antal av boken om John Gardberg för 10 euro via föreningen.

Tusen tack för ert fortsatta stöd! Med hopp om ett kulturellt och lokalhistoriskt givande år!

Christoffer Holm, sekreterare, Gardberg Center rf

*****************************************

November 2021


Vinterhälsning från Gardberg Center!

Bästa medlemmar!

Året som gått och nu närmar sig sitt slut har återigen varit mycket omtumlande. Coronapandemin har fortsatt begränsa våra liv, så också Gardberg Centers verksamhet. Trots det har vi lyckats ro iland och arbeta vidare med flera projekt. Under hösten stabiliserade sig läget något och i slutet av oktober kunde vi äntligen ordna vår första exkursion på länge. Den första utfärden på nästan två år gick av stapeln till Billnäs den 29 oktober med totalt 30 deltagare. Nästa år hoppas vi på nya utfärder och att även annan verksamhet återgår till det normala.

Många projekt

I det här brevet kan vi också berätta om renoveringen av Gardbergs hus och den nya julkalendern, samt slutligen ge ett julklappstips.

Under året har vi bland annat utfört en större renovering av fasaden på Gardbergs hus. Fönster har renoverats och fasaden målats. Gardbergs hus tål nu väder och vind ännu bättre. Även på insidan har det skett förändringar och vi har fått flera nya hyresgäster.

Dessutom har forsknings- och utgivningsprojektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis" fortsatt. Skribenterna har nu kommit i gång med sitt arbete och under 2022 börjar bokens innehåll ta form.

Årets andra nummer av Ta Plats har också nyligen utkommit. Intresset för den nya möjligheten att prenumerera på tidningen har dessutom ökat stadigt, det är vi mycket tacksamma för.

Inom kort blir det även höstmöte, den 15 december. Kallelsen har skickats ut i samband med detta brev. 

Julklappstips

Om du söker en intressant lokalhistorisk julklapp så här inför juletider kan vi också tipsa dig om vårt julerbjudande på Ta Plats. Inför julen kan du nämligen köpa en fortlöpande gåvoprenumeration på Ta Plats och dessutom få boken om John Gardberg, En stor aktör i ett litet samhälle, på köpet. Boken kan också köpas av nuvarande prenumeranter liksom medlemmar i Gardberg Center för 10 euro.

Tidningen utkommer två gånger per år och levereras smidigt direkt till önskad adress då den kommit från tryckpressarna. Du betalar priset för det aktuella numret (10 euro) samt en postavgift (4 euro).

Blev du intresserad? Ta kontakt om du vill veta mer och köpa en gåvoprenumeration (gardbergcenter@gmail.com eller verksamhetsassistenten: 044 971 0275)

Slutligen vill vi också påminna om Gardberg Centers satsning på en egen julkalender. I december kommer vi att lansera en egen julkalender som du når via våra hemsidor eller Facebook. Varje dag publiceras korta texter om Raseborg i förändring genom åren, tillsammans med både historiska foton och nytagna bilder. Tipsa gärna vänner och bekanta, och följ med på den historiska resan ända fram till jul! 

Med hopp om trevliga vinter- och så småningom juletider!

Christoffer Holm, sekreterare, Gardberg Center rf
 

 

Oktober 2021

Bästa medlem, äntligen är det möjligt – Exkursion och samvaro! 

Föreningen Gardberg Center inbjuder till en bruksvandring i det nyöppnade och aktuella Billnäs bruk fredagen den 29 oktober kl. 10.30. Efter ett mellanår 2020 på grund av pandemin fortsätter vi härmed föreningens tradition med medlemsresor och utflykter.

Föreningens ordförande, historikern, bruks- och Billnäskännaren Kim Björklund guidar oss runt bruket och den nya kulturhistoriska vandringsrutten Kulturvallen, som han själv är upphovsman till. 

Till fots bekantar vi oss med brukets äldre och yngre historia och nutid, bland annat nyheterna Kulturvallen, fisktrappan och pontonbron. Hur bra känner du till "vårt bruk"? Varmt välkommen på bruksvandring!

I den guidade rundturen ingår lunch på Restaurang Billnäs, cirka kl. 12.15. Priset 20 euro inkluderar guidningen och lunchen. Maximi 40 deltagare som antas i anmälningsordning. 

Förfrågningar, anmälningar och eventuella dieter kan meddelas Kim Björklund, kimbjorklu(åt)gmail.com, eller 050 523 2475, senast 25 oktober. Vid regn flyttas guidningen till ett senare datum.

Sänkta priser för medlemmar

Förutom utfärd har Gardberg Center också beslutat att ge sina medlemmar andra nya förmåner. Från och med hösten 2021 kan du som medlem hyra mötes- och samlingsutrymmena i Gardbergs hus, Nabogatan 20, Karis, till medlemspris:

• 20 euro för möte som räcker max 3 timmar. Möte med teknik (projektor och tv) 30 euro

• 50 euro för heldagsbokning oberoende av om det är vardag eller veckoslut.

Förutsättningen för att medlemspris tillämpas är att fakturan utställs privat till medlemmen.

Normala priser är 35, 50 respektive 85 euro. Som medlem kan du alltså hyra Gardbergs hus mycket förmånligt. Bokningar sköts av verksamhetsassistenten (gardbergcenter(åt)gmail.com eller 040 971 0275)

Nyhet i år: julkalender

I god tid kan vi därtill berätta att årets höstmöte går av stapeln onsdagen 15 december klockan 18 i Gardbergs hus. På programmet står också en kort presentation om det nya Kulturhuset Fokus och den planerade verksamheten där. Anne Ahlefelt, projektchef för Kulturhuset Fokus, presenterar. Kallelse och agenda kommer senare.

Slutligen vill vi också tipsa om Gardberg Centers kommande julsatsning. I december kommer vi att lansera en egen julkalender som du når via våra hemsidor eller Facebook. Varje dag publiceras korta texter om Raseborg i förändring genom åren, tillsammans med både historiska foton och nytagna bilder. Tipsa gärna vänner och bekanta!

Hösthälsningar från föreningen!

Christoffer Holm, sekreterare, Gardberg Center rf

 

Januari 2021

Hej alla medlemmar!

Det nya året är redan på god väg och med det även Gardberg Centers verksamhet. Coronapandemin till trots har vi arbetat vidare med ett flertal projekt, om än mer begränsat än vad vi skulle önska.

För det första har styrelsen konstituerat sig. Kim Björklund fortsätter som ordförande, Thua-Lill Eliasson som vice ordförande, Klara Sacklén-Sjöblom som kassör och Christoffer Holm som sekreterare. I den övriga styrelsen sitter som förut Agneta Sjöblom, Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield och Meri Arni-Kauttu. Dessutom har vi haft glädjen att välkomna tre nya suppleanter i Simon Store, Ethel Berglund och Ann-Marie Lindqvist. De kompletterar Matias Kaihovirta som fortsatt som suppleant. 

Vi har också tagit itu med flera större och mindre projekt. Under året väntar en renovering av bland annat fasaden på Gardbergs hus och flera mindre projekt diskuteras för tillfället i styrelsen. Vad som kan förverkligas avgörs tyvärr långt av coronaläget.

Dessutom har forsknings- och utgivningsprojektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis" fortsatt. Under 2021 börjar skribenterna arbeta med innehållet. Trots att lokalarkivet Arresten tvingats hålla stängt för besökare har verksamheten i de nya utrymmena i Transformatorn och Labyrinten kommit i gång väl.

Arbetet med vårens nummer av Ta Plats är också i full gång. I år publiceras återigen två nummer. Från och med 2021 har Gardberg Center dessutom infört en möjlighet för personer utanför föreningen att prenumerera på Ta Plats. Även om föreningen inte kan erbjuda tidningen lika förmånligt till dessa prenumeranter som till föreningens medlemmar, har denna möjlighet redan gett goda resultat. 

Som medlemmar får ni gärna berätta om denna möjlighet även utanför föreningen. Dessutom kan man enkelt ge en prenumeration i gåva. För två nummer blir kostnaden 28 euro (10 + 4 euro postningsavgift per nummer). Blev du intresserad kan du höra av dig via e-post: gardbergcenter(åt)gmail.com, eller telefon: 040 971 0275 (verksamhetsassistenten Anna). Med flera prenumeranter kan Ta Plats fortsatta utgivning och kvalitet tryggas.

Slutligen vill vi påminna våra medlemmar att betala årets medlemsavgift. Den ordinarie medlemsavgiften är i år 20 euro. Om du har familjemedlemmar i samma hushåll betalar de 10 €. Även för studerande är medlemsavgiften 10 €. Även i år utkommer alltså två nummer av Ta Plats. Om du vill ha dessa hem i postlådan, blir avgiften 37 € (medlemskap: 20 euro, + Ta Plats nummer 23 & 24 inklusive postningsavgift: 17 euro). Var vänlig och skriv i meddelandefältet vid betalningen vem du är och vilken avgift du vill betala, dvs. enbart medlemsavgift eller om du också vill prenumerera på tidskriften som medlemsförmån.

Kontonumret är FI24 4055 8720 0737 24.

Som medlem får du Ta Plats förmånligare än som vanlig prenumeration eller i butik. Dessutom stöder du föreningens verksamhet, och får ta del av olika evenemang, föreläsningar och utflykter som vi ordnar igen så fort som coronaläget möjliggör det. Glöm inte heller att du som medlem får köpa ett obegränsat antal av boken om John Gardberg för 10 euro via föreningen.

Tusen tack för ert fortsatta stöd! Med hopp om ett kulturellt och lokalhistoriskt givande år!

Christoffer Holm, sekreterare, Gardberg Center rf

 

*******************************************************

December 2020

Hej alla medlemmar i ”Gardbergs”,

År 2020 har varit ett minst sagt annorlunda år – ett historiskt och också lokalhistoriskt mycket säreget år. Även Gardberg Centers verksamhet har påverkats av den pågående pandemin och de efterföljande restriktionerna och begränsningarna i samhället. Flera evenemang har avbokats, vår årliga utfärd har uteblivit, och en del projekt har emellanåt stannat upp. Så är det i kristider. 

Trots det har föreningens verksamhet gått framåt och mycket har hänt. Den mest synliga händelsen under 2020 är utan tvekan Lokalarkivet Arrestens flytt, tillsammans med Pojo lokalhistoriska arkiv, till nya utrymmen i den gamla transformatorbyggnaden, ”Transformatorn”, samt till daghemmet Labyrintens källare i Karis centrum. 

Trots pandemin har även forsknings- och bokprojektet om handelsidkare och hantverkare i Karis fortsatt. Under året har våra anställda assistenter arbetat med att samla in information från olika arkiv, tidningar och genom intervjuer. Under 2021 börjar bokprojektets skribenter sitt arbete med att kartlägga allt material som samlats in hittills.

Föreningen har glädjande nog också lyckats ge ut två nummer av Ta Plats, varav det senaste kom ut i början av december. Även försäljningen av boken om John Gardberg har fortsatt. Just nu erbjuds den för det förmånliga priset 20 euro, men för medlemmar fortsättningsvis för enbart 10 euro. Dessutom får medlemmar nu köpa ett obegränsat antal böcker för 10 euro per styck. Passa på att inhandla verket som en lämplig julgåva eller present. Vill man så kan man även köpa gamla nummer av Ta Plats till ett rabattpris. Varför inte stöda föreningen genom att köpa ett paket av olika nummer av Ta Plats som en lämplig julgåva. Tag kontakt med föreningens verksamhetsassistent för information och beställningar.

Det är likaså mycket glädjande att kunna konstatera att föreningens kärna och mittpunkt, Gardbergs hus, fortsättningsvis är ett levande kulturhus med hyresgäster och olika slag av användning. Vi kommer att fortsätta arbetet med att underhålla och marknadsföra huset. Kom ihåg vårt hus då Ni eller Era närstående har behov av att hyra lämplig och fin möteslokal! 

Med detta brev vill även jag tacka våra medlemmar för Ert fortsatta stöd för Gardberg Center och vår verksamhet, trots att vi under 2020 inte kunnat erbjuda alla de evenemang vi skulle ha önskat. 

Föreningens höstmöte 9.12 genomfördes i Gardbergs hus och med hjälp av distansuppkoppling. Samtliga ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och suppleanten Matias Kaihovirta återvaldes. Till nya suppleanter invaldes Ann-Marie Lindqvist, Etel Berglund och Simon Store. Vi vill önska dessa varmt välkomna med i verksamheten.

Vi vill även i framtiden arbeta för att vara en ledande aktör inom föreningsvärlden då det gäller lokalhistoria inom lokalsamhället och i västra Nyland. Alldeles speciellt trevligt har det varit att aktivera samarbetet med Fiskars Hembygdsförening gällande Transformatorn. Det kommer alldeles säkert att ge ett nytt lyft till vår lokalhistoria under kommande år. 

Å styrelsens vägnar önskar jag Er alla en riktigt God Jul, och ett Gott Nytt År 2021!

Kim Björklund, ordförande

**************************
November 2020

Hej alla medlemmar!

Trots ett ansträngande år har 2020 varit händelserikt hos Gardberg Center. Även om flera evenemang inhiberats har den planerade flytten av Lokalarkivet Arresten blivit av och andra projekt har fortsatt. 

Innan jul utkommer också nästa Ta Plats med ett nummer fullt av intressanta artiklar. Numret är det andra av totalt två som Gardberg Center ger ut i år. Även nästa år siktar föreningen på att ge ut två nummer. Ta Plats säljs som lösnummer, men absolut förmånligast för dig som medlem blir det att prenumerera på tidningen i samband med att du betalar din medlemsavgift.

Vi vill därför påminna dem som inte betalat medlemsavgiften och/eller prenumerationsavgiften för Ta Plats att göra det så snart som möjligt. För att alla medlemmar som är intresserade av Ta Plats ska få den då den kommer ut (och samtidigt nummer 21 om ni inte fått det tidigare) behöver vi er betalning senast 13.11. Om du är osäker på om du redan betalat kan du mejla kassören via gardbergcenter(åt)gmail.comeller sms till 040 573 8436.

Den ordinarie medlemsavgiften är i år 20 euro. Om du har familjemedlemmar i samma hushåll betalar de 10 €. Även för studerande är medlemsavgiften 10 €. Om du vill ha de två numren av Ta Plats hem i postlådan, är avgiften 32 € (medlemskap = 20 euro + Ta Plats nummer 21 & 22 = 12 euro). Var vänlig och skriv i meddelandefältet vem du är och vilken avgift du vill betala.

Kontonumret är FI24 4055 8720 0737 24

Vi vill tacka våra medlemmar för ert fortsatta stöd, trots att vi under 2020 inte kunnat ordna utflykt och andra traditionella evenemang såsom planerat.

Trots pandemin har forsknings- och bokprojektet om handelsmän och hantverkare i Karis kunnat fortsätta med intervjuer och dylikt efter ett avbrott under våren. Lokalarkivet Arresten har nu tillsammans med Pojo lokalhistoriska arkiv flyttat till sina nya utrymmen i den gamla transformatorbyggnaden Transformatorn vid Högbergsgatan 3 i Karis. Lokalarkivet har sitt arkivutrymme i samma byggnad som daghemmet Labyrinten. Det går redan nu att boka in sig för ett besök.

Gardberg Center siktar i nuläget på att hålla höstmöte 9 december, om det rådande virusläget tillåter det. Kallelse skickas senare.

Hösthälsningar till alla medlemmar!

Christoffer Holm, sekreterare, Gardberg Center rf