Januari 2021

Hej alla medlemmar!

Det nya året är redan på god väg och med det även Gardberg Centers verksamhet. Coronapandemin till trots har vi arbetat vidare med ett flertal projekt, om än mer begränsat än vad vi skulle önska.

För det första har styrelsen konstituerat sig. Kim Björklund fortsätter som ordförande, Thua-Lill Eliasson som vice ordförande, Klara Sacklén-Sjöblom som kassör och Christoffer Holm som sekreterare. I den övriga styrelsen sitter som förut Agneta Sjöblom, Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield och Meri Arni-Kauttu. Dessutom har vi haft glädjen att välkomna tre nya suppleanter i Simon Store, Ethel Berglund och Ann-Marie Lindqvist. De kompletterar Matias Kaihovirta som fortsatt som suppleant. 

Vi har också tagit itu med flera större och mindre projekt. Under året väntar en renovering av bland annat fasaden på Gardbergs hus och flera mindre projekt diskuteras för tillfället i styrelsen. Vad som kan förverkligas avgörs tyvärr långt av coronaläget.

Dessutom har forsknings- och utgivningsprojektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis" fortsatt. Under 2021 börjar skribenterna arbeta med innehållet. Trots att lokalarkivet Arresten tvingats hålla stängt för besökare har verksamheten i de nya utrymmena i Transformatorn och Labyrinten kommit i gång väl.

Arbetet med vårens nummer av Ta Plats är också i full gång. I år publiceras återigen två nummer. Från och med 2021 har Gardberg Center dessutom infört en möjlighet för personer utanför föreningen att prenumerera på Ta Plats. Även om föreningen inte kan erbjuda tidningen lika förmånligt till dessa prenumeranter som till föreningens medlemmar, har denna möjlighet redan gett goda resultat. 

Som medlemmar får ni gärna berätta om denna möjlighet även utanför föreningen. Dessutom kan man enkelt ge en prenumeration i gåva. För två nummer blir kostnaden 28 euro (10 + 4 euro postningsavgift per nummer). Blev du intresserad kan du höra av dig via e-post: gardbergcenter@gmail.com, eller telefon: 040 971 0275 (verksamhetsassistenten Anna). Med flera prenumeranter kan Ta Plats fortsatta utgivning och kvalitet tryggas.

Slutligen vill vi påminna våra medlemmar att betala årets medlemsavgift. Den ordinarie medlemsavgiften är i år 20 euro. Om du har familjemedlemmar i samma hushåll betalar de 10 €. Även för studerande är medlemsavgiften 10 €. Även i år utkommer alltså två nummer av Ta Plats. Om du vill ha dessa hem i postlådan, blir avgiften 37 € (medlemskap: 20 euro, + Ta Plats nummer 23 & 24 inklusive postningsavgift: 17 euro). Var vänlig och skriv i meddelandefältet vid betalningen vem du är och vilken avgift du vill betala, dvs. enbart medlemsavgift eller om du också vill prenumerera på tidskriften som medlemsförmån.

Kontonumret är FI24 4055 8720 0737 24.

Som medlem får du Ta Plats förmånligare än som vanlig prenumeration eller i butik. Dessutom stöder du föreningens verksamhet, och får ta del av olika evenemang, föreläsningar och utflykter som vi ordnar igen så fort som coronaläget möjliggör det. Glöm inte heller att du som medlem får köpa ett obegränsat antal av boken om John Gardberg för 10 euro via föreningen.

Tusen tack för ert fortsatta stöd! Med hopp om ett kulturellt och lokalhistoriskt givande år!

Christoffer Holm, sekreterare, Gardberg Center rf

 

*******************************************************

December 2020

Hej alla medlemmar i ”Gardbergs”,

År 2020 har varit ett minst sagt annorlunda år – ett historiskt och också lokalhistoriskt mycket säreget år. Även Gardberg Centers verksamhet har påverkats av den pågående pandemin och de efterföljande restriktionerna och begränsningarna i samhället. Flera evenemang har avbokats, vår årliga utfärd har uteblivit, och en del projekt har emellanåt stannat upp. Så är det i kristider. 

Trots det har föreningens verksamhet gått framåt och mycket har hänt. Den mest synliga händelsen under 2020 är utan tvekan Lokalarkivet Arrestens flytt, tillsammans med Pojo lokalhistoriska arkiv, till nya utrymmen i den gamla transformatorbyggnaden, ”Transformatorn”, samt till daghemmet Labyrintens källare i Karis centrum. 

Trots pandemin har även forsknings- och bokprojektet om handelsidkare och hantverkare i Karis fortsatt. Under året har våra anställda assistenter arbetat med att samla in information från olika arkiv, tidningar och genom intervjuer. Under 2021 börjar bokprojektets skribenter sitt arbete med att kartlägga allt material som samlats in hittills.

Föreningen har glädjande nog också lyckats ge ut två nummer av Ta Plats, varav det senaste kom ut i början av december. Även försäljningen av boken om John Gardberg har fortsatt. Just nu erbjuds den för det förmånliga priset 20 euro, men för medlemmar fortsättningsvis för enbart 10 euro. Dessutom får medlemmar nu köpa ett obegränsat antal böcker för 10 euro per styck. Passa på att inhandla verket som en lämplig julgåva eller present. Vill man så kan man även köpa gamla nummer av Ta Plats till ett rabattpris. Varför inte stöda föreningen genom att köpa ett paket av olika nummer av Ta Plats som en lämplig julgåva. Tag kontakt med föreningens verksamhetsassistent för information och beställningar.

Det är likaså mycket glädjande att kunna konstatera att föreningens kärna och mittpunkt, Gardbergs hus, fortsättningsvis är ett levande kulturhus med hyresgäster och olika slag av användning. Vi kommer att fortsätta arbetet med att underhålla och marknadsföra huset. Kom ihåg vårt hus då Ni eller Era närstående har behov av att hyra lämplig och fin möteslokal! 

Med detta brev vill även jag tacka våra medlemmar för Ert fortsatta stöd för Gardberg Center och vår verksamhet, trots att vi under 2020 inte kunnat erbjuda alla de evenemang vi skulle ha önskat. 

Föreningens höstmöte 9.12 genomfördes i Gardbergs hus och med hjälp av distansuppkoppling. Samtliga ordinarie styrelseledamöter inklusive ordföranden och suppleanten Matias Kaihovirta återvaldes. Till nya suppleanter invaldes Ann-Marie Lindqvist, Etel Berglund och Simon Store. Vi vill önska dessa varmt välkomna med i verksamheten.

Vi vill även i framtiden arbeta för att vara en ledande aktör inom föreningsvärlden då det gäller lokalhistoria inom lokalsamhället och i västra Nyland. Alldeles speciellt trevligt har det varit att aktivera samarbetet med Fiskars Hembygdsförening gällande Transformatorn. Det kommer alldeles säkert att ge ett nytt lyft till vår lokalhistoria under kommande år. 

Å styrelsens vägnar önskar jag Er alla en riktigt God Jul, och ett Gott Nytt År 2021!

Kim Björklund, ordförande

**************************
November 2020

Hej alla medlemmar!

Trots ett ansträngande år har 2020 varit händelserikt hos Gardberg Center. Även om flera evenemang inhiberats har den planerade flytten av Lokalarkivet Arresten blivit av och andra projekt har fortsatt. 

Innan jul utkommer också nästa Ta Plats med ett nummer fullt av intressanta artiklar. Numret är det andra av totalt två som Gardberg Center ger ut i år. Även nästa år siktar föreningen på att ge ut två nummer. Ta Plats säljs som lösnummer, men absolut förmånligast för dig som medlem blir det att prenumerera på tidningen i samband med att du betalar din medlemsavgift.

Vi vill därför påminna dem som inte betalat medlemsavgiften och/eller prenumerationsavgiften för Ta Plats att göra det så snart som möjligt. För att alla medlemmar som är intresserade av Ta Plats ska få den då den kommer ut (och samtidigt nummer 21 om ni inte fått det tidigare) behöver vi er betalning senast 13.11. Om du är osäker på om du redan betalat kan du mejla kassören via gardbergcenter@gmail.comeller sms till 040 573 8436.

Den ordinarie medlemsavgiften är i år 20 euro. Om du har familjemedlemmar i samma hushåll betalar de 10 €. Även för studerande är medlemsavgiften 10 €. Om du vill ha de två numren av Ta Plats hem i postlådan, är avgiften 32 € (medlemskap = 20 euro + Ta Plats nummer 21 & 22 = 12 euro). Var vänlig och skriv i meddelandefältet vem du är och vilken avgift du vill betala.

Kontonumret är FI24 4055 8720 0737 24

Vi vill tacka våra medlemmar för ert fortsatta stöd, trots att vi under 2020 inte kunnat ordna utflykt och andra traditionella evenemang såsom planerat.

Trots pandemin har forsknings- och bokprojektet om handelsmän och hantverkare i Karis kunnat fortsätta med intervjuer och dylikt efter ett avbrott under våren. Lokalarkivet Arresten har nu tillsammans med Pojo lokalhistoriska arkiv flyttat till sina nya utrymmen i den gamla transformatorbyggnaden Transformatorn vid Högbergsgatan 3 i Karis. Lokalarkivet har sitt arkivutrymme i samma byggnad som daghemmet Labyrinten. Det går redan nu att boka in sig för ett besök.

Gardberg Center siktar i nuläget på att hålla höstmöte 9 december, om det rådande virusläget tillåter det. Kallelse skickas senare.

Hösthälsningar till alla medlemmar!

Christoffer Holm, sekreterare, Gardberg Center rf