Företagare och handelsidkare i Karis

Kontakt till arbetsgruppen: karishandelsidkare@gmail.com                              
Ota yhteyttä: karishandelsidkare@gmail.com

 

Så här startade det:

Föreningens ordförande Christer Kuvaja undertecknar avtalet med bidragsgivaren Karis-Pojo Sparbanksstiftelses representanter Lasse Tallqvist och Stefan Mutanen (Foto: Agneta Sjöblom).