Stor aktör i ett litet samhälle

13.11.2019 kl. 10:09
John Gardberg 1899 - 1974, utgiven i november 2019.
Författare historikern fil.dr. Viktor Wilson

Innehållsförteckning i boken här:

VN:s recension här:

Boken prisbelönades av Svenska Litteratursällskapet med motiveringen här:

VN-artikel här:

Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver: