Glömda och upplivade minnen i ett urbant samhälle: fallet Ekenäs

14.01.2020 kl. 11:33
Meri Arni-Kauttu är fil.mag, rector emerita och doktorand. Hon har skrivit sin avhandling om de stereotypa uppfattningar och bilder över den finskspråkiga befolkningen i Finland vilka uppstod bland de svenskatalande i Finland mellan åren 1896─1924. Meri Arni-Kauttu är tvåspråkig, hon har bott i Hangö och studerat vid Helsingfors universitet. För tillfälle är hon bosatt både i Helsingfors och Ekenäs.
Kommentarer (2)
Skriv siffran 8 med bokstäver:
Mycket tankeväckande text!
SyM18.01.20 kl. 21:20
En mycket intressant och informativ essä som stämmer till eftertanke.
Ekenäsbo19.02.20 kl. 11:44