Ta plats 29 har utkommit!

Ta Plats finns nu till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, Luckan i Karis, och Lokalarkivet Arresten i Karis (stängt till august -24), Frimans i Tenala och Fiskars Museum (eventuellt på lördag) Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

 

Skogshistoria är temat för en del av artiklarna. Vi får bland annat bekanta oss med skogens historia i Fiskars och i bolagets skogar.

I övrigt presenteras dagstidningarnas möjligheter för lokalhistorikern i dagens läge. Ett växande antal källhänvisningar går tiill det digitala tidningsarkivet i dagens läge.

Grabbes kanal, Gunilla Lindholm, kyrkorna i Pojo, Snappertuna och Svartå, samt den stora förvandlingen i Svartå bruk och den intressanta Ström Gård i Ingå presenteras vidare. 

En helhet bildar också historikerna Selenius, Roselius och Kaihovirtas artiklar. Den första presenterar den vita minneskulturen under mellankrigstiden, och de två senare ger var sin tidsbild på Karis respektive Pojo under 1930-talet. 

Ta Plats 29 innehåller lokalhistoria av bästa slag enligt föreningens riktlinjer för tidskriften. Artiklarna är skrivna på både svenska och finska, av professionella forskare och gemene man med intresse för det förflutna i våra trakter. 

Med pärmbildens glada upptåg hälsas alla intresserade att ta del av tidningen! Understöd föreningens verksamhet, köp tidningen åt dig själv och ge den i gåva åt släkt, vänner och bekanta!
Se INNEHÅLL

Andra aktuella tips...

 

Se infofilmen om föreningen:

I Gardbergs hus
finns fina mötesrum att hyra!

Se info! 


Gardbergin talossa

on hyviä kokoushuoneita!
Katso vuokrahinnat !

OBS BOKREA!

Boken om John Gardberg

 NU 10 €!

 

Innehållsförteckning:
Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis.
 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
gardbergcenter(åt)gmail.com

 

Äldre Ta Plats finns till försäljning i Lokalarkivet Arresten i Transformatorn i Karis.
Här kan du se vilka som finns till försäljning ännu!

Dessa Ta Plats 
säljs för
5 €/st i
Lokalarkivet Arresten