Ta Plats 28

Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse och Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo har stött utgivningen av detta nummer.

Innehåll: