Ta Plats 27 utkom i maj 2023

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis (stängt till august -24), Frimans i Tenala och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

Detta vårnummer har artiklar som belyser olika intressanta teman och projekt. 

Särskilt glädjande är det att vår förening på detta sätt kan lyfta fram historieläraren Jan-Erik Tills gärning i Karis-Billnäs gymnasium, samt återge några exempel på studerandes arbeten för den digitala skoltidningen Snilleblixten och webbplatsen karisforr.fi.

Våra fina lokalhistoriska arkiv uppmärksammas likaså i detta nummer. Arresten och Pojo lokalhistoriska arkiv är två pärlor i den finlandssvenska arkivvärlden. Tillsammans har Gardberg Center och Fiskars hembygdsförening ett pågående projekt där vi kartlägger olika privata arkiv runt om i Raseborg.

Andra intressanta artiklar beskriver exempelvis de sedermera berömda unga studerandena J.J. Tikkanens och Ragnar Hults resa i västra Nyland sommaren 1874, bruksinspektorerna Nilson i Billnäs och Fagervik, samt Anna Forsbergs minnesanteckningar från livet i Billnäs under 1800-talets andra hälft. Storprojektet Läpo Canal på Brödtorps marker belyser också 1800-talets historia. 

Två intressanta artiklar om Cementvarufabriken ingår likaså, liksom en artikel om Hugo Wallbergs konservfabrik i Barösund. Se innehåll:

 

Andra aktuella tips...

 

Se infofilmen om föreningen:

I Gardbergs hus
finns fina mötesrum att hyra!

Se info! 


Gardbergin talossa

on hyviä kokoushuoneita!
Katso vuokrahinnat !

OBS BOKREA!

Boken om John Gardberg

 NU 10 €!

 

Innehållsförteckning:
Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis.
 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
gardbergcenter(åt)gmail.com

 

Äldre Ta Plats finns till försäljning i Lokalarkivet Arresten i Transformatorn i Karis.
Här kan du se vilka som finns till försäljning ännu!

Dessa Ta Plats 
säljs för
5 €/st i
Lokalarkivet Arresten