Nästa nummer, nr 26, kommer ut runt 1 december 2022.