Nästa nummer, nr 30, kommer ut i november - december 2024.