Nästa nummer, nr 28, kommer ut i november - december 2023.