Om du inte är medlem kan du anmäla dig här.
Prenumerationsavgiften för icke-medlemmar är för Ta Plats nr 23+24= 20 € + postavgift för två tidningar. Tidningen postas till dig då tidningen utkommit och prenumerationsavgiften + postavgiften är betald enligt faktura som sänds till dig.
Skriv nedan: Endast Ta Plats prenumeration

Du som är medlem i Gardberg Center rf :
Medlemsavgift + Ta Plats nr 23 +24= 37 €. Du får årets (2021) 2 nr Ta plats 23 och 24 gratis hemsänd när den utkommer i vår och i nov/dec när medlemsavgiften +Ta Plats är inbetalad enligt faktura som sänds till dig. Skriv i översta fältet nedan "Ja tack,  Medlemsavgift + Ta plats"

Uppdaterad 13.1.2021

Skriv siffran 5 med bokstäver: