Om du inte är medlem kan du anmäla dig här.

Du som redan är medlem i Gardberg Center rf :
Medlemsavgift + Ta Plats = 29 €. Du får årets (2019) Ta plats nr 20 gratis hemsänd när den utkommer i vår och medlemsavgiften +Ta Plats är inbetalad enligt faktura som sänds till dig. Skriv i översta fältet nedan "Ja tack,  Medlemsavgift + Ta plats nr 20"

Uppdaterad 19.2..2019

Skriv siffran 5 med bokstäver: