Medverkande i Ta Plats 1-19 i ordningsföljd:
Om du vill kolla vad en skribent skrivit om i något nummer, så kolla här genom att klicka på respektive Ta Plats nummer:

 123456789101112131415161718192021 

 

Torsten Bergman i nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20

Kim Björklund i nr 1, 11, 17

Inga Björk i nr 1

Britta Lindblom i nr 1

Asta Seppänen i nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,    

Kaj-Mikael Wredlund i nr 1, 3,  

Sonja Harju i nr 1, 4, 6, 7, 9, 10,    

Anders Lindholm i nr 1,

Carita Sundell i nr 1, 3, 5, 6,   

Per-Olof Blomqvist i nr 1, 3, 5, 6, 8,  

Gunilla Lindholm i nr 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21   

Robert (Lindberg) Louhimies i nr 2, 11, 16,  17

Hans Wikström i nr 2,

Ulrika Wikström i nr 2

Synnöve Mansikkaniemi i nr 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20       

Johan Pyy i nr 3

Lars Nyberg (tidigare opublicerat) i nr 3

Ture Wester i nr 3, 4, 5, 6,    

Christer Kuvaja i nr 4, 15, 17

Heikki Mansikkaniemi i nr 4, 18

Gurli Nurmi (nytryck) i nr 4

Ulla Blomgren i nr 4

Beatrice Johansson i nr 4, 5, 6, 9, 10, 12, 19     

Antti Hernesniemi i nr 4, 

Håkan Hellberg i nr 4, 11,  

Holger Wickström nr 4, 6, 9, 11, 14  

Stefan Nylander i nr 5, 8 

Svante Lindholm i nr 5, 6, 16 

Gunnar Lundqvist i nr 6, 

John Gardberg (ur arkivet) i nr 6, 

Henrik Ekberg i nr 6, 7, 8, 18

Matias Kaihovirta i nr 6, 7, 8, 9, 15, 18, 21   

Anita Valtonen i nr 6, 7, 8, 

Irja Bergman i nr 7, 8, 9, 11, 17, 12, 14, 15, 16, 17, 19

Börje Broberg i nr 7, 

Jan-Erik Till i nr 12

projektgrupp i Karis-Billnäs gymnasium i nr 8, 9,   

Kaj Grundström i nr 8, 9 

Hjalmar Blomqvist (nytryck)

Göran Fagerstedt i nr 8, 9, 10, 15,  

Gunnel Lindberg i nr 8, 

Erik af Hällström (nytryck) i nr 8, 

Gun Spring i nr 8, 9, 

Kaja Grönlund i nr 8, 

Bo Lönnqvist i nr 8

Marketta Wall i nr 17, 9, 

Lars Karlsson i nr 9, 

Marita Karlsson i nr 9

Kim G Björklund i nr 9, 10, 15,16, 20  

Yngve Malmén i nr 10, 11, 12, 16, 19

Solveig Eriksson i nr 10, 11, 12, 13,   

Armas Appelgren (dikt från 1928) i nr 11

Folke Wikström i nr 11, 12

Jerker Örjans i nr 11, 12

Beatrice Blåfield i nr 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Markku Mansner i nr 11, 

Christina Harling i nr 11, 13, 

Charlotta Svenskberg/Textfabriken i nr 12

Karola Holmström i nr 12, 15, 19

Thua-Lill Eliasson i nr 12, 19

Frida Nyberg i nr 13

Marina Eker-Geust i nr 13, 

Benita Malmberg i nr 13, 16

Christian Holm i nr 13

John Vikström i nr 13, 14

Emina Arnoutovic i nr 14

Holger Wester i nr 14, 

Gun Herranen i nr 14, 

Patrik Nyman i nr 15

Jan-Erik Wiik i nr 15, 17

Carl-Johan Sandberg i nr 15

Torsten Söderström i nr 15

Olof Selroos i nr 15

Frej Sjöman i nr 15

Janina Öhman i nr 16

Rolf Johansson i nr 16, 18

Christoffer Holm i nr 16, 17, 20, 21

Mauri Ojala i nr 16

Alfred Hackman (referat) i nr 16

Kim H Björklund i nr 16, 17

Bengt Nyman i nr 17

Berndt Holmström i nr 17

Bruno Lönnberg i nr 16,  17, 20, 21

Maj-Britt Heinström i nr 17

Ralf Friberg i nr 17

Hanna Lindberg i nr 17

Magnus Westerlund i nr 17, 18

Jan Fast i nr 17, 21

Nicolina Rosvall i nr 17

Sten Enbom i nr 17, 19

Camilla LIndberg i nr 17

Victor Wilson i nr 18

Bengt Sundvik i nr 18

Aapo Roselius i nr 18

Anna Lindholm nr  i 18

Sture Lindholm i nr 18

Stefan Degerlund i nr 18

Maj-Britt Paro i nr 19

Arvid Skogberg i nr 19

Marko Reinikainen i nr 19

Joakim Högström i nr 19

Kerstin Ilander i nr 19

Bo Wessman i nr 19, 21

Magnus Cederlöf i nr 19, 21
Agneta Sjöblom i nr 20, 21
Kristina Kalleinen i nr 20
Jimmy Holmberg i nr 20
Berndt Gottberg i nr 20
Elina Tuomarila i nr 20
Irene Nyberg i nr 20
Irene eller Fanny Nyberg? i nr 20
Maria Ollikainen i nr 21
Martin Pettersson i nr 21
Tuija Jurmu övers. i nr 21
Meri Arni-Kauttu i nr 21
Elina Tuomarila i nr 21
Victor Wilson i nr 21