Barbro Gardberg föddes i Åbo den 6.12.1924 och hon dog våren 2011 i Karis.  Hennes far, rektorn för Karis-Billnäs Samskola och mor, konstnärinnan Göta Gardberg var aktiva i samhälls- och kulturfrågor. Dessa intressen anammades av deras barn. I familjen föddes senare två söner.

Barbro växte upp under kriget och engagerade sig i Finlands frihetskamp. Hon vårdade sårade soldater på Mjölbolsta krigssjukhus som 16-åring, och var krigslotta vid östfronten under de sista krigsåren. Hon såg krigets brutalitet på nära håll.

Efter två år av medicinestudier i Helsingfors studerade Barbro kemi vid Åbo Akademi. Barbro deltog aktivt i studentlivet. Ett av hennes första konstnärliga alster som lever vidare är Flora-körens emblem som Barbro ritade utgående från de vilda skogsstjärnorna som växte på hemgården i Karis.

Efter en karriär inom livsmedelsindustrin i Sverige och Finland tog Barbro sig an sin största passion, textilkonsten. Hon vävde också medan hon vakade vid sina föräldrars dödsbäddar på 1970-talet. Till en början vävde hon mest transparanger i lin, sedan fortsatte hon att väva band i bandgrind. Bandvävnaderna utgick från de bandgrindar som Barbros far hämtat med sig från en forskningsresa i Houtskärs Björkö 1930.

Barbro stod sina syskon nära. Också syskonen kom att göra sina huvudkarriärer på det konstnärliga området, Grels som violinist och Jan Sverker som arkitekt.

Barbrors textilproduktion är omfattande, med största betoning på transparanger. Hennes kyrkotextilier kan hittas i flera kyrkor och kapell, bl.a. i Åbo domkyrka, Tenala kyrka, Bromarvs kyrka samt Sankta Katarina kyrka i Karis. Just i dessa kyrkor är hennes verk som mest levande, då de används vid ceremonier och i kyrkornas utrymmen och är en del av både vardag och fest. En del av Barbros alster har också donerats till museiverket.

Barbro var flitig anlitad som lärare och höll kurser i bandvävning både i Finland och utomlands, på Island, i Norge, Sverige och i Estland. Hon forskade i historiska band, vävar, symboler och ornamentik och gjorde banbrytande forskning om forntextilier i de nordiska länderna och i Baltikum. Hon höll åtskilliga utställningar både i Finland och utomlands. Hennes textilier finns också i Svenska kyrkan i Tallinn, i Nuckö kyrka i Estland och på Island. Naturen stod nära Barbros hjärta. Barbro älskade att röra sig i skogen och att plocka svamp och bär, hon lärde också sina brorsbarn en hel del om matlagning och att utnyttja skogens skafferi. Somrarna på Kökar och Iniö var viktiga för Barbro.

Som person var Barbro mycket entusiastisk och hon tog sin konst och sina medmänniskor på största allvar. Barbro gick in för det hon gjorde med själ och hjärta. Hon sökte det sakrala, det heliga i kyrkan, och det vackra i musik och natur.

Ur Emilie Gardbergs text (brorsdotter)
 

 

CV skrivet av Barbro Gardberg

Född 6.12.1924 i Åbo

Student Karis-Billnäs Samskola 1942

Studier vid Helsingfors Universitet och Åbo Akademi i matematik, fysik och kem i 1942 - 1947.

Arbetat som livsmedelkemist inom livsmedelsindustrin i Sverige och Finland 1947–1967.

Jag har sedan 1971 huvudsakligast ägnat mig åt vävning av transparanter i handspunnet lingarn.

Som hobby började jag syssla med gamla bandgrindar och har senare tack vare ett stipendium gjort fältforskning över deras förekomst. Hållit kurser i bandvävning med dessa bandgrindar.
 

Utställningar av transparenter:
Langansböle sommarutställning  1972

Finnish Design Centers sommarutställningar från  1972

Atelier Beckasin, Helsingfors   1973

Fokus, Karis 1973

Finska Handarbetets Vänner  1974

Amnesti International på Ässä-Galleriet  1977

Jyväskylä Summer, Finlandssvenskt konsthantverk  1978

Hässelby slott (Nordiskt Kulturcentrum) Stockholm 1979

Lovisa stads konstmuseum 1980

Ålands konstmuseum, Mariehamn  1980

 

Bandutställningar:

Umeå, Västerbotten Museum  1978

Vasa, Österbottens Museum  1978

Åbo stads historiska museum 1979

Reykjavik, Nordens museum 1979

Oslo, Husfliden  1980

Lovisa stads konstmuseum  1980                                                               

Falun, Dalarnas museum  1980

 

Arbeten:

Kyrktextilierna till Karis kyrka   1977 – 78                                                           

   -”-                          Bromarv kyrka  1981

 

Representerad i:

Nationalmuseum, Stockholm

Svenska handelsbankens konstsamlingar