Göta Gardberg

Göta Maria Gardberg, f. Olsoni i 15.6.1900 och d. 18.11.1977 i Karis. Hon blev student vid Heurlinska skolan i Åbo 1919,  då förlovad med John Gardberg.


Göta Gardberg med elever i matsalen i Gardbergs hus
(Foto: Familjen Gardbergs samling/Lokalarkivet Arresten)

Göta tillbringade våren 1918 hos sin mormor och morfar i Nagu och förde dagbok om de vitas och rödas konflikter i området. Hon blev god vän med den unga pigan i huset och dennas rådighet räddade husbondfolket vid flera tillfällen. Göta skämdes över de vitas uppförande och hjältarnas föll från tronen. 

Efter giftermålet med John Gardberg flyttade familjen till Karis 1924 och det första barnet, Barbro, föddes. John verkade då som lärare på Västra Nylands folkhögskola.

Efter ett mellanspel i Helsingfors 1927-1929 återkom familjen till Karis. John blev historielärare och rektor för Karis-Billnäs Samskola. Familjen hade då utökats med Sverker och Grels. 

Huset som byggdes 1937 betydde mycket kreavitet av Göta, dels med inredning, dels med plantering av trädgården. I samma veva engagerade hon sig också i den nygrundade föreningen Karis Tysta Nöd, i början som medlem, men från 1942 till 1954 som ordförande. Verksamheten gick ut på att hjälpa fattiga och pensionärer genom lotterier och ansökan om donationer från olika håll. Under krigstiden, när Göta blev ordförande, var det speciellt svårt för många. Föreningens främsta insamlingsamedel, "Brudkistlotteriet", krävde  material som Göta lyckades få från Sverige via en livlig korrespondens. I början tillverkade man allt själv på symöten varje vecka, från 1950-talet varannan vecka. Lakan o.d. broderades på beställning av en handikappad. Ett s.k. svenskhus, Villa Valborg, som förewningen hade köpt och inrett för uthyrning åt mindre bemedlade, krävde mycket arbete. Dessutom hade föreningen fadderbarn och understödde en hälsosyster. Göta deltog i verksamheten ända till 1967.

Att engagera sig i samhällsaktiviteter hade en stor betydelse i hennes liv, vilket framgår av Hesses devis i hennes dödsannons: "Hjärta, kan du höra hur livet ständigt manar dig: Var redo!"

Göta satt dessutom i styrelsen för Karis Konsertgarantiföreningens styrelse (1947-1985). Hennes engagemang där är förståeligt med tanke på familjens musikalitet, speciellt i och med yngsta sonens karriär som musiker fick musikintresset ny fart.  Hon arbetade energiskt  för att värva nya garanter och öka intresset för konsertmusik i Karis med omnejd.  

Götas stora intresse var dock  träsnideri, porslinsmålning och trädgårdsskötsel. Hon ledde flera kurser i porslinsmålning i Karis arbetarinstitut under åren 1952-1957 och 1960-1964. Det Gardbergska huset är smyckat med hennes sniderier i mästerklass.

När det gäller estetiken möter vi en professionell blick, i husets träsniderier, i interiörens väggmålningar och i trädgården med sin halvvilda karaktär, kompletterad med passande odlade växter och sorlande vatten i näckrosdammen.

Text: Marina Eker-Geust
Källa: VN-notiser från hennes 70- och 80-årsdag.