Suomeksi

Trädgården under rektor Gardbergs tid

Paret Gardberg skapade en vacker trädgård kring sitt hus. Paret utnyttjade de resurser som fanns på plats. Exempelvis blev den jord, som grävdes bort då källaren byggdes, till en terrass. Septiktanken nedanför terrassen fick ett lock som blev en damm och ett litet fågelbad anlades med täljstensavsatser ner mot dammen. En naturstensmur byggdes nedanom terrassen. Muren blev klar en långfredag och kallades därför långfredagsmuren. Det var Göta Gardberg som huvudsakligen formade och skötte trädgården. Sonen Grels Gardberg berättar att hon alltid när hon rörde sig i trädgården ideligen böjde sig ner och plockade bort något ogräs här, någon utblommad blomställning där, ett larvangripet blad osv.

Hortonom Maija Lehtinen beskriver trädgården såhär:  "Gardbergs trädgård är en unik pärla, en viktig del i begreppet idyllisk trädgårdsstad som lanserades i tidigare Karis stad och numera Raseborgs stad. Gardbergs hus och trädgård byggdes som en privat bostad av John Gardberg och hans hustru Göta i slutet av 1930-talet. Intresset för naturen tog sig vid den här tiden uttryck i att man byggde trädgårdar som liknade naturen utan att fördenskull glömma de tidstypiska nyarkitektoniska dragen." 
Thua-Lill Eliassons  artikel i Ta Plats 19 Skogslik Trädgård  i Karis.          

 

Kungsängsliljor

   

 Schersmin

  

                                                      Rhododendron

(De tre fotona ovan: Grels Gardberg)

 

Trädgården i Gardberg Centers vård

Trädgården har fått växa igen i nästan 40 års tid och den står nu i tur att bli åtgärdad. Ett seminarium om trädgården ordnades våren 2011 för att ge idéer och inspiration för åtgärdsplanerandet av trädgården.

(foto: Thua-Lill Eliasson)

Hortonom Maija Lehtinens trädgårdsplan

Maija Lehtinen: "En klar avgränsning av trädgården är en förutsättning för att återskapa trädgårdens själ i den förändrade stadsbilden. Den skog som ursprungligen omgav trädgården har förändrats till massiva byggnadskomplex med ett stort asfalterat parkeringsområde. Den viktigaste delen i åtgärdsplanen är därför att återställa den skoglika atmosfären med hjälp av en häck och skyddsplanteringar.  Man bör dock bevara den karaktär och stämning en privat trädgård har fastän man genom vissa förändringar ger föreningen möjlighet att i sin verksamhet använda trädgården på ett nytt sätt."

Fler foton finns på finska sidan.

Sidan uppdaterad 27.5.2023