Ta Plats nr 26 utkom i december 2022

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Raseborgs Museum, Frimans i Tenala, Wibox i Horsbäck och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

I det nya numret ingår en handfull artiklar om framgångsrika västnyländska företag. Därtill artiklar med varierande teman, så som dovhjortar i Barösund, gårdarna i Mjölbolsta by, Karis TV, Svenska Klubben i Ekenäs och prästgårdarna i Karis, bara för att nämna några av dem.

Vill man som läsare hitta en gemensam nämnare för en del artiklar i tidskriften är det måhända företagsamheten i Västnyland. Läsaren får via en handfull artiklar bekanta sig med flera dynamiska personer ur historien, alla verksamma i Västnyland mot slutet av 1800-talet och under 1900-talet.
Se innehåll:

Andra aktuella tips...

Se infofilmen om föreningen:

I Gardbergs hus
finns fina mötesrum att hyra!
Se info! 


Gardbergin talossa
on hyviä kokoushuoneita!
Katso vuokrahinnat !

OBS!

Boken om John Gardberg nu 15 €!

 

Innehållsförteckning:
Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis, därutöver i Karaija i Ingå.
 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
gardbergcenter(åt)gmail.com

 

Äldre Ta Plats finns till försäljning i Lokalarkivet Arresten i Transformatorn i Karis.
Här kan du se vilka som finns till försäljning ännu!

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten