Ta Plats nr 26 utkom i december 2022

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Karis Bok&Papper, Toppen i Ekenäs, Raseborgs Museum, Frimans i Tenala, Wibox i Horsbäck och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos Gardberg Centers assistent Jonna, tfn 044-9710275 eller gardbergcenter(åt)gmail.com.

I det nya numret ingår en handfull artiklar om framgångsrika västnyländska företag. Därtill artiklar med varierande teman, så som dovhjortar i Barösund, gårdarna i Mjölbolsta by, Karis TV, Svenska Klubben i Ekenäs och prästgårdarna i Karis, bara för att nämna några av dem.

Vill man som läsare hitta en gemensam nämnare för en del artiklar i tidskriften är det måhända företagsamheten i Västnyland. Läsaren får via en handfull artiklar bekanta sig med flera dynamiska personer ur historien, alla verksamma i Västnyland mot slutet av 1800-talet och under 1900-talet.
Se innehåll:

Andra aktuella tips...

 

I Gardbergs hus finns fina mötesrum att hyra!
Se info! 
Gardbergin talossa on hyviä kokoushuoneita!
Katso vuokrahinnat !

OBS!

Boken om John Gardberg nu 15 €!

 

Innehållsförteckning:
Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis, därutöver i Karaija i Ingå.
 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
verksamhetsassistent 
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275

Äldre Ta Plats finns till försäljning i Lokalarkivet Arresten i Transformatorn i Karis.
Här kan du se vilka som finns till försäljning ännu!

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten