Säljs för 6 €

Ta Plats nr 19

Konstsamfundet och Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Innehållsförteckning:

Alma Pihl skapade kejserlig konst för Fabergé
Maj-Britt Paro

1700-tals industri intill Tomasböle
Yngve Malmén

Smederna på Ekerö gård
Sten Enbom

Minnen från det Ingermanländska flyktinglägret i
Pojo kyrkoby 1943–1944
Arvid Skogberg

Barndomsminnen från Billnäs
Karola Holmström

Utvecklingen av Pojoviken – från öppet vatten till tröskelfjord
Marko Reinikainen

Vapensmusselaffären inom Raseborgs skyddskårsdistrikt
Joakim Högström

Agraarisesta Raaseporista
Irja Bergman

En skogslik trädgård i Karis
Thua-Lill Eliasson

Ingvallsby folkskola 1872–1972
Kerstin Ilander

Samlade spår av vår samtid – en historisk gärning
Beatrice Blåfield

Emma Engdahl – En bortglömd operastjärna
Bo Wessman

Gatunamnen i Ekenäs inkörsport till vår historia
Magnus Cederlöf

Tankar om vården förr och nu
Beatrice Johansson

Köpingens omsorg om de äldre
Torsten Bergman