Slutsåld!


Ta Plats Nr 9

Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Ministeriet för Undervisning och Kultur har stött utgivningen av denna tidskrift.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Apropå kulturprogram, Torsten Bergman
                                               
Då Snappertuna byggde sig kyrka 1689, Gun Spring
                             
Bygdemålaren Gustav Gran pryder Snappertuna kyrka, Gun Spring
   
Min Snappertuna-tillhörighet, Gun Spring
                                           
Kulturmanifest, Torsten Bergman
                                                         
Mitä yhteistä on Raaseporissa?, Irja Bergman
                                      
Människor på fel plats, Lars Karlsson
                                                    
Hemma igen – i västra Nyland, Marita Karlsson
                                   
Lappvikskungen – en märkelig man (del II), Kaj Grundström
                 
Med pennan mot Bobban, Karis-Billnäs gymnasium
                           
Första resan med ss Hulda Thorden, Holger Wickström
                      
Sotkamo-Hanko-Concord USA-Petroskoi-Moskova, Marketta Wall
       
Emigrantspår från Västnyland, Synnöve Mansikkaniemi
                     
En fattigmansgudstjänst i Tenala, Matias Kaihovirta
                           
Fanny Sundström och Högvalla, Kim G Björklund
                                
En trädgårdstäppa till varje hem, Sonja Harju
                                     
Antkärrgården blir till, Göran Fagerstedt
                                             
Formanshagens landmärke, Asta Seppänen
                                        
Fårfarmarens vakt och vän, Beatrice Johansson
                                  
Forskarnytt