Säljs för 6 euro!

Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Ta plats Nr 8

Innehållsförteckning

Vad är en hembygdsforskare? Torsten Bergman, förord 

Tre väninnor i Bromarf, Kaja Grönlund
 
Inbjudan till forskarforum i Karis
 
Lappvikskungen en märkelig man, Kaj Grundström om CHF Tennberg
 
Karisbördig porslinsmålare, Torsten Bergman om Ole Lindberg
 
Skräddargesällen utmanar biskopen, Matias Kaihovirta
 
Vad vi kan veta om Charlotte Hultman, Gun Spring
 
På spaning efter kreativa miljöer, Torsten Bergman i Österbotten
 
I bortrationaliseringens grepp, Asta Seppänen om Leiras i Ekenäs
 
Zacharias Topelius ja minä kirkonmäellä, Irja Bergman Karjaalla
 
Per Byman missionär i Taiwan, Anita Valtonen
 
Drömmen om ett hembygdsmuseum i Karis, Göran Fagerstedt, Gunnel Lindberg
 
Julen på Antkärr i Pojo, Hjalmar Blomqvist i en tillbakablick

 
Lars Nyberg en lokal förgrundsgestalt, Henrik Ekberg
 
Ofärdsåren i Västnyland 1899–1905, Karis-Billnäs gymnasium
 
”Vår Gud är oss en väldig borg”, Karis-Billnäs gymnasium
 
”Vi ä nog alla här men ingin jävel kommer dit!”, Karis-Billnäs gymnasium
 
En avrättning på Stegelbacken 9 december 1789, Erik af Hällström
 
Det privata, kroppen och revolten, Bo Lönnqvist kommenterar
 
Condor i mikroperspektiv och globalt sett, Stefan Nylander om infallsvinklar