Säljs för  6 euro!

Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Ta Plats nr 7

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Förord         

Runar Bäckström som folklivsskildrare,  Sonja Harju  

Kohtasin suomenruotsalaisen kulttuurin,  Irja Bergman   

Våren 1918 för John Gardberg och Göta Olsoni,  Torsten Bergman

John Gardberg i lokalpolitiken,  Henrik Ekberg    

Kulturlivets grundkapital, Ekenäsbiblioteket 150 år,  Anita Valtonen

Georges von Swetlik, västnyländsk målare, Börje Broberg   

Urmakaren i klocktornet, Johannes Roos,  Gunilla Lindholm 

Allvarsröst i brytningstid, vem var José Fredenstjärna,  Matias Kaihovirta 

Riks – Valtio, minnen från den manuella telefoncentralens tid,  Synnöve Mansikkaniemi

En ”gammal” barnskötares hågkomster,  Asta Seppänen  

Stationssamhällets historia bör skrivas, Torsten Bergman