Säljs för  6 euro!

Svenska kulturfonden har stött utgivningen av denna tidskrift.

Ta Plats nr 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Redaktörens förord        

En bild i stationsbackens historia
Gunnar Lundqvist   

En baptistförsamling blir till
John Gardberg     

900 protesterande bromarfbor
Torsten Bergman    

Knutdanserna på Öbylandet
Carita Sundell    

Arbetshästar på istrav
Sonja Harju      

En fårfarmare berättar
Beatrice Johansson     

Arresten ett lokalarkiv i gatubilden
TB     

Stor-Frommen och hans storhetstid
Henrik Ekberg 

Artturi Kanervas gränd
Matias Kaihovirta     

Tankar kring textilfabriken ”Lumpen”
Synnöve Mansikkaniemi  

Idag joggar vi över torpen
Anita Valtonen     

Cementvarufabriken en plats för män
Torsten Bergman   

Låt gå-processen kring Landsbro
Holger Wickström    

En landbondes karga villkor
Olle Blomqvist     

Är våra äldsta ortnamn uråldriga?
Svante Lindholm    

Konsthandlare i fyra generationer
Ture Wester   

Pojo kommuns delning ett initiativ 1921
Matias Kaihovirta  

Hembygd i en föränderlig värld
Synnöve Mansikkaniemi

Minnenas svek
Torsten Bergman